Toggle Αναζήτηση

  1. Home
  2. Η εταιρία μας
  3. Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Παραθέτουμε πιστοποιήσεις και διαπιστεύσεις που έχουμε αποκτήσει για την καλή λειτουργία μας και για την ποιότητα που εξασφαλίζουμε στους καταναλωτές.

Πιστοποιήσεις και Διαπιστεύσεις

Το ISO 9001:2008 είναι ένα διεθνές πρότυπο που σχετίζεται με τη διαχείριση ποιότητας και ιχνηλασιμότητας σε όλα τα παραγωγικά στάδια.

Το OHSAS 18001: Το OHSAS ( Occupational Health and Safety Assessment Specification) είναι ένα διεθνές πρότυπο που θέτει απαιτήσεις για την διαχείριση συστημάτων υγιεινής και ασφάλειας, έτσι ώστε μια εταιρεία να μπορεί να ελέγξει τους κινδύνους και να βελτιώσει την απόδοσή της.

Το ISO 14001 είναι ένα διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για να αναγνωριστούν, ελέγχθουν και παρακολουθηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κάθε παραγωγικής διαδικασίας καθώς επίσης, το πώς να διαχειρισθεί και βελτιωθεί το όλο σύστημα.

Το ISO 22000, HACCP & GMP Hazard Analysis & Critical Control Points (HACCP) έχει αντικειμενικό σκοπό, να βοηθήσει στην επικέντρωση στους κινδύνους που επηρεάζουν την ασφάλεια των τροφίμων μέσω της συστηματικής αναγνώρισης, του ορισμού και της εφαρμογής κρίσιμων σημείων ελέγχου. Για να λειτουργήσει ένα σύστημα HACCP αποτελεσματικά, η δέσμευση της διοίκησης είναι υψίστης σημασίας.

Το πρότυπο ISO 17025 σημαίνει ότι το εργαστήριο διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, έχει τις τεχνικές και διοικητικές ικανότητες να διεξάγει συγκεκριμένες δοκιμές, μετρήσεις και διακριβώσεις σύμφωνα με συγκεκριμένες πρότυπες μεθόδους, με συγκεκριμένο εξοπλισμό και εντός συγκεκριμένων και δηλωμένων ορίων ακρίβειας. Η διαπίστευση ενός εργαστηρίου αποτελεί την επίσημη αναγνώριση της τεχνικής επάρκειας και της αξιοπιστίας του, χαρακτηριστικά ιδιαίτερα σημαντικά για τη διεξαγωγή δοκιμών που σχετίζονται με την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων.

Πίσω στην κορυφή