Toggle Αναζήτηση

  1. Home
  2. ...
  3. Ιδρυμα Unilever Foundation
  4. Σχετικά με το Ίδρυμα Unilever Foundation

Σχετικά με το Ίδρυμα Unilever Foundation

PSI waterworker with villagers washing hands

Το Ίδρυμα Unilever (UNILEVER Foundation) δημιουργήθηκε με απώτερο σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα ζωής παγκοσμίως, παρέχοντας υγιεινή, καθαριότητα, πρόσβαση σε πόσιμο νερό και σε βασικά είδη διατροφής ενώ παράλληλα θα κάνει ενέργειες για την ενίσχυση του αυτοσεβασμού των ανθρώπων. Στην χώρα μας το UNILEVER Foundation δραστηριοποιείται με την ονομασία « Ίδρυμα ΕΛΑΪΣ –Unilever HELLAS».

Αποστολή του Ιδρύματος Unilever (UNILEVER Foundation) είναι να βελτιώσει την ποιότητα ζωής, παρέχοντας υγιεινή, καθαριότητα, πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και σε βασικά είδη διατροφής και μέσα από την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης. Στην χώρα μας, το UNILEVER Foundation δραστηριοποιείται με την ονομασία « Ίδρυμα ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas». Στόχος μας στη Unilever είναι να διπλασιάσουμε το μέγεθος της εταιρίας μας, μειώνοντας συγχρόνως το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και αυξάνοντας τον θετικό μας αντίκτυπο στην κοινωνία.

Το ίδρυμα Unilever είναι ο βασικός μοχλός για να επιτύχουμε το φιλόδοξο όραμά μας να βοηθήσουμε στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής περισσότερων από 1 δισεκατομμυρίων ανθρώπων και, κατά συνέπεια, να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο μέλλον-κεντρική δέσμευση του Παγκοσμίου Σχεδίου Δράσης της Unilever για την Αειφορία (Unilever Sustainable Living Plan).

«Ζούμε σε ένα ραγδαία εξελισσόμενο κόσμο στον οποίο ο πληθυσμός αυξάνεται, το νερό ολοένα και λιγοστεύει και η εξασφάλιση της τροφής είναι ένα πρόβλημα που διαρκώς διογκώνεται. Η Unilever έχει δεσμευτεί να εξετάσει τις ελλιπείς κοινωνικές ανάγκες στις οποίες η επιχείρησή μας μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο για την επίλυσή τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες και αγορές, όπου έχουμε βαθιές ρίζες» - Keith Weed, Chief Marketing & Communications Officer.

Το Ίδρυμα συνεργάζεται με πέντε παγκόσμιους κορυφαίους οργανισμούς-Oxfam, Population Services International (PSI), Save the Children, UNICEF, και το World Food Programme(Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης του ΟΗΕ). Μέσα από τις συνεργασίες αυτές μπορούμε να επεκτείνουμε την υλοποίηση σωτήριων λύσεων, οι οποίες θα οδηγήσουν σε συστηματικές εξελίξεις και κοινωνικές αλλαγές.

Οι πέντε αυτοί συνεργαζόμενοι οργανισμοί θα αποτελούν πρωταρχική μας μέριμνα σε επείγουσες καταστάσεις και περιόδους καταστροφής, έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε άμεση βοήθεια σε προμήθειες όταν υπάρχουν τέτοιες ανάγκες, αλλά και σε πιο μακροπρόθεσμα προγράμματα όπου αναπτύσσονται και ξαναχτίζονται κοινότητες.

Σήμερα, αντιμετωπίζουμε σημαντικές και ποικίλες προκλήσεις σε ό,τι αφορά στην ποιότητα της δικής μας ζωής αλλά και των επόμενων γενεών:

  • Περίπου 800 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό
  • Περισσότερα από 2 εκατομμύρια παιδιά το χρόνο, κάτω των πέντε ετών, πεθαίνουν κάθε χρόνο από διάρροια και οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις
  • Κάθε τέσσερα δευτερόλεπτα πεθαίνει ένα παιδί από αποτρέψιμα ή θεραπεύσιμα αίτια λόγω της έλλειψης βασικής περίθαλψης
  • Υπολογίζεται ότι 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές συνθήκες υγιεινής
  • 870 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν αρκετή τροφή

Το Ίδρυμα Unilever επενδύει στο κοινωνικό του έργο, με στόχο να υποστηρίξει τα παραπάνω κρίσιμα ζητήματα και να δημιουργήσει τις συνθήκες που θα φέρουν αλλαγή βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής αυτών των ανθρώπων. Οι στόχοι του «Ιδρύματος ΕΛΑΪΣ –Unilever HELLAS» είναι απόρροια αυτών , αλλά έχουν φυσικά προσαρμοστεί στις ανάγκες που υπάρχουν στη χώρα μας.

Παρόλο που αποφασίσαμε να συγκεντρώσουμε τους πόρους μας σε πέντε παγκόσμιες συνεργασίες, αναγνωρίζουμε πως υπάρχουν κι άλλες χώρες που χρειάζονται κοινωνική στήριξη ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Έτσι, το ίδρυμα Unilever, υποστηρίζει κι άλλους φορείς, σε πάνω από 50 χώρες, με απευθείας χρηματοδότηση, εξειδίκευση, προϊοντα και προσωπικό σε μια προσπάθεια να στηρίξει συγκεκριμένες ανάγκες των χωρών αυτών-ανάγκες που συμβαδίζουν με την αποστολή και το όραμα του ιδρύματος.

Στην Ελλάδα συνεργαζόμαστε από το 2007 με το World Food Programme (και μέσω του ΒΙΤΑΜ) και από το 2012 το «Ίδρυμα ΕΛΑΪΣ –Unilever HELLAS» ξεκίνησε συνεργασία με τη Unicef σε ένα πρόγραμμα στήριξης οικογενειών των περιοχών που γειτνιάζουν με τα εργοστάσια και τις αποθήκες μας.Περισσότεροι από 3.800 μαθητές 24 Δημοτικών Σχολείων των συγκεκριμένων περιοχών έλαβαν δωρεάν μια σειρά βασικών σχολικών ειδών UNICEF στην αρχή της σχολικής χρονιάς 2012-2013. Το πρόγραμμα αυτό θα συνεχιστεί και φέτος.

Παράλληλα, στηρίζουμε και πολλές άλλες οργανώσεις ατη χώρα μας, όπως τα Παιδικά Χωριά SOS, την Τράπεζα Τροφίμων, το Γηροκομείο Πειραιά κ.ά.

ıΕπίσης, διοργανώνουμε ενέργειες με στόχο τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής και της διατροφής, όπως οι «Διαδρομές Καρδιάς», η κινητή οδονταιτρική μονάδα της AIM, κ.ά.

Ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές

Από την ίδρυσή της, η Unilever ενδιαφέρεται για τα κοινωνικά ζητήματα της εποχής και προσπαθεί να δώσει λύση. Η κοινωνική υπευθηνότητα έχει γίνει πλέον μέρος του DNA μας.

Μόνο την τελευταία δεκαετία, η κοινωνική μας συνεισφορά εκτιμάται ότι έχει ωφελήσει 50 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως.

Μέσα από το Ίδρυμα Unilever, επενδύουμε σε δράσεις για να αντιμετωπίσουμε τα κοινωνικά ζητήματα στα οποία πιστεύουμε πως μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Πολλά από τα προϊοντα μας όπως το σαπούνι Lifebuoy, το φίλτρο νερού Pureit, το Dove και τα παγωτά Algida έχουν δεσμευτεί να επενδύσουν σε αυτά τα κοινωνικά ζητήματα. Ως μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρίας μας, τα προϊοντα μας επενδύουν σε προγράμματα που αφορούν στην αλλαγή συμπεριφοράς των καταναλωτών, σε καμπάνιες που εμπλέκουν τον καταναλωτή και σε προϊοντικά οφέλη προγράμματα που αφορούν στην αλλαγή συμπεριφορών των καταναλωτών, σε καμπάνιες που εμπλέκουν τον καταναλωτή και σε προϊοντικά οφέλη.

Το να επενδύουμε σε πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ζητημάτων του 21ου αιώνα μας θα μας βοηθήσει να πετύχουμε τη δέσμευσή μας να βελτιώσουμε 1 δισεκατομμύριο ζωές και να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές.

Πίσω στην κορυφή