Βραβεία για Νέους Επιχειρηματίες από την Unilever

Ιδέες που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο προς το καλύτερο 

Στην Unilever γνωρίζουμε ότι η καινοτομία θα παίξει βασικό ρόλο στη δημιουργία ενός κόσμου στον οποίο η αειφορία θα αποτελεί κοινό τόπο. Πιστεύουμε ότι οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα μπορούν να ξεπεραστούν – μόνο όμως αν οι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και εμείς, είναι έτοιμοι να λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο.

Βλέπουμε μια μεγάλη ευκαιρία να υποστηρίξουμε, να εμπνεύσουμε, να επιβραβεύσουμε και να συνεργαστούμε με εκείνους που αποτελούν τη νέα γενιά ανθρώπων απ’ όλο τον κόσμο, οι οποίοι έχουν εξαιρετικές ιδέες, αποτελούν τους φορείς της αλλαγής και αναλαμβάνουν σημαντικές πρωτοβουλίες, που μπορούν να επιφέρουν τη θετική αλλαγή που έχουμε ανάγκη. Τα Βραβεία Νέων Επιχειρηματιών της Unilever αφορούν στην υποστήριξη και ανάδειξη εμπνευσμένων νέων απ’ όλο τον κόσμο, για πρωτοβουλίες, προϊόντα ή υπηρεσίες που εφαρμόζουν ήδη, προκειμένου ν’ αντιμετωπιστούν μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις βιωσιμότητας του πλανήτη.

Ο φετινός κύκλος των Βραβείων Νέων Επιχειρηματιών της Unilever «άνοιξε» για υποβολή υποψηφιοτήτων στις 18 Μαΐου 2017, 00:00 BST (GMT + 1) και έκλεισε την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017, 23:59 BST. 

Καλούμε νέους που μπορούν να φέρουν την αλλαγή 

Αν εργάζεστε σκληρά, σχεδιάζοντας μια καινοτόμο λύση ή αν γνωρίζετε κάποιον που το κάνει …

θέλουμε να σας δώσουμε την ώθηση να μεγιστοποιήσετε την προσπάθειά σας και να αλλάξετε τον κόσμο. Τα βραβεία διαθέτουν πάνω από 100.000 € καθώς και εξατομικευμένες, ατομικές συνεδρίες mentoring για 12 μήνες, με ειδικούς από τη Unilever και το Ινστιτούτο για την Ηγεσία στη Βιωσιμότητα του Cambridge. Φέτος αναζητάμε υποψήφιους/ες σε 4 κεντρικούς τομείς:

Από τον αγρό στο τραπέζι 

Πώς μπορούμε να μετατρέψουμε τα συστήματα τροφοδοσίας των τροφίμων, ώστε να δημιουργήσουν αξία, να βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο των γεωργών και να διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη επάρκεια τροφίμων για όλους, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον; Και τι μπορεί να αλλάξει στον τρόπο με τον οποίο παράγουμε ή καταναλώνουμε τρόφιμα και ποτά, προκειμένου να βελτιωθεί η υγεία και η διατροφή των ανθρώπων;

Ευκαιρίες για τις γυναίκες 

Εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν διακρίσεις και περιορισμένες ευκαιρίες. Θα μπορούσαν να υπάρξουν νέες πρωτοβουλίες που να παρέχουν πρόσβαση στην κατάρτιση και την απόκτηση δεξιοτήτων, να δημιουργούν ευκαιρίες για ενεργή, ασφαλή και δίκαιη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομία ή να βοηθήσουν τις γυναίκες να ξεφύγουν από τη φτώχεια;

Απορρίμματα/Απόβλητα 

Υπάρχουν, μήπως, επιχειρηματίες με έξυπνες ιδέες που να συμβάλλουν στη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων - στη μείωση, επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση των αποβλήτων πριν και κατά την παραγωγή και κατανάλωση; Αναζητάμε πρωτοβουλίες που μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν σαφή επιχειρηματική (οικονομική), καταναλωτική (οφέλη), κοινωνική και περιβαλλοντική βάση.

Νερό

Η λειψυδρία, η ρύπανση των υδάτων και τα προβλήματα υγιεινής και αποχέτευσης αποτελούν σήμερα μεγάλες προκλήσεις για την ανάπτυξη των ανθρώπων. Θα μπορούσαν, μέσω καινοτομιών, να βρεθούν τρόποι διατήρησης ή μείωσης της ποσότητας νερού που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις ή να υπάρξει μια σημαντική ανακάλυψη που θα βελτίωνε την υγιεινή και την πρόσβαση στην αποχέτευση;

Πίσω στην κορυφή