Βρετανικός νόμος για τη σύγχρονη δουλεία. Έμπρακτη Δήλωση Διαφάνειας.


UK Modern Slavery Act Transparency Statement

Χαιρετίζουμε τις διατάξεις του άρθρου 54 του Βρετανικού νόμου για τη σύγχρονη δουλεία και εκφράζουμε την ξεκάθαρη υποστήριξή του, καθώς ενθαρρύνει την υιοθέτηση των αρχών των Ηνωμένων Εθνών, σε επιχειρησιακά θέματα και θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και της φιλοσοφίας να «είναι και να φαίνεται σαφές » ότι οι εταιρείες οι οποίες εδρεύουν στη Μεγάλη Βρετανία και έχουν θυγατρικές παγκοσμίως εργάζονται με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Διαβάστε αναλυτικά τη σχετική δήλωση διαφάνειας για τη σύγχρονη δουλεία. (PDF | 2MB)

Πίσω στην κορυφή