Γρήγορη μετάβαση προς Περιεχόμενο

Δυνατότητα πρόσβασης από όλους

H Unilever δεσμεύεται να προάγει την καθολική πρόσβαση, τη διαφορετικότητα και την άρση των αποκλεισμών, καθώς και όλες τις βιώσιμες προσεγγίσεις για καθένα από αυτά τα ευαίσθητα ζητήματα. Πιστεύουμε ότι όλοι οι καταναλωτές και οι επισκέπτες μας πρέπει να έχουν πρόσβαση στους ιστοτόπους μας και παράλληλα προσπαθούμε ώστε να προσφέρουμε στον χρήστη μια πλούσια οπτικά εμπειρία.


Για τους χρήστες που το χρειάζονται, στόχος μας είναι να διευκολύνουμε την πρόσβαση στους ιστοτόπους μας με χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών, όπως οι αναγνώστες οθόνης (screen reader), το λογισμικό μετατροπής κειμένου σε ομιλία ή το λογισμικό αναγνώρισης ομιλίας, οι μεγεθυντές οθόνης ή/και οι εξομοιωτές πληκτρολογίου.

Όλες οι σελίδες μας είναι γραμμένες σε έγκυρο κώδικα HTML5 με σημασιολογική δομή. Για τον έλεγχο της εμφάνισης χρησιμοποιούμε τη γλώσσα CSS (Cascading Style Sheets), και για τη βελτιωμένη αλληλεπίδραση με τον χρήστη τη γλώσσα JavaScript.

Παρακάτω παραθέτουμε μερικές μόνο από τις βελτιώσεις που υλοποιήσαμε στους ιστοτόπους μας, προκειμένου να διευκολυνθεί όσο περισσότερο γίνεται η πλοήγηση σε αυτούς από όλους τους χρήστες:

Διάταξη ιστοτόπου

Η διάταξη των ιστοτόπων μας έχει προσαρμοστεί ώστε να επιτρέπει την εύκολη πλοήγηση για άτομα που χρησιμοποιούν αναγνώστη οθόνης. Χρησιμοποιούμε κώδικα HTML5 σημασιολογικής δομής με κατάλληλες ετικέτες ώστε να είναι όσο πιο ευδιάκριτα γίνεται τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης, όπως οι επικεφαλίδες, οι ενότητες, οι πίνακες, οι λίστες απαρίθμησης κ.ά., προκειμένου οι επισκέπτες να μπορούν να χρησιμοποιούν εύκολα τον ιστότοπο με υποστηρικτική τεχνολογία.

Εναλλακτική εμφάνιση κειμένου

Όπου εμφανίζονται εικόνες στις σελίδες του ιστοτόπου μας, παρέχεται επίσης μια εναλλακτική εμφάνιση κειμένου ώστε να μπορεί να διαβαστεί από αναγνώστες οθόνης.

Ηχητικό περιεχόμενο και βίντεο

Πολλοί από τους ιστοτόπους μας περιέχουν ηχητικό υλικό και βίντεο, και όπου είναι εφικτό, παρέχουμε μια εναλλακτική εμφάνιση του περιεχομένου σε κείμενο, με τους υπότιτλους και το υλικό απομαγνητοφώνησης.

Χρώματα κειμένου και φόντου

Οι ιστότοποί μας είναι συνήθως πλούσιοι σε περιεχόμενο, εικόνες και διάφορα λειτουργικά στοιχεία, και στη διαδικασία του δημιουργικού σχεδιασμού και της δημιουργίας περιεχομένου λαμβάνουμε υπόψη τη δυνατότητα πρόσβασης από όλους.

Λειτουργία ζουμ

Τα περισσότερα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης υποστηρίζουν τη λειτουργία ζουμ στις σελίδες τους, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν μεγέθυνση ή σμίκρυνση του μεγέθους της απεικόνισης χωρίς απώλειες στο περιεχόμενο ή στη λειτουργικότητα. Οι ιστότοποί μας είναι βελτιστοποιημένοι για τη χρήση της λειτουργίας ζουμ των προγραμμάτων περιήγησης. Οι χρήστες θα είναι σε θέση να κάνουν μεγέθυνση ή σμίκρυνση στο μεγαλύτερο μέρος των ιστοτόπων μας.

Δυνατότητα πρόσβασης από το πληκτρολόγιο

Η πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου των σελίδων και η πλοήγηση στους ιστοτόπους μας είναι δυνατή και μόνο με τη χρήση του πλήκτρου Tab του πληκτρολογίου ή εξομοιωτών πληκτρολογίου.

Υποστήριξη προγραμμάτων περιήγησης

Υποβάλλουμε σε δοκιμές τους ιστοτόπους μας ώστε να εμφανίζονται και να λειτουργούν σωστά με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των δημοφιλέστερων προγραμμάτων περιήγησης Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari και Google Chrome.

Στοιχεία τρίτων κατασκευαστών

Χρησιμοποιούμε στοιχεία τρίτων κατασκευαστών σε πολλούς από τους ιστοτόπους μας. Παρόλο που η Unilever δεν μπορεί να έχει τον πλήρη έλεγχο για τα στοιχεία τρίτων κατασκευαστών, ενθαρρύνουμε τους προμηθευτές μας να δημιουργούν περιεχόμενο και στοιχεία με δυνατότητα πρόσβασης από όλους και ευκολία χρήσης.

Περιεχόμενο χρήστη

Σε μερικούς από τους ιστοτόπους μας χρησιμοποιούμε widget για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που περιέχουν περιεχόμενο και εικόνες δημιουργημένα από τους χρήστες. Η Unilever δεν έχει τον έλεγχο του περιεχομένου που δημιουργείται από τους χρήστες, ούτε ως προς τη δυνατότητα πρόσβασης από όλους ούτε ως προς την ευκολία χρήσης.

Περαιτέρω βοήθεια

Αν συναντήσετε δυσκολίες με την προβολή του περιεχομένου ή με την πλοήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, ή αν υπάρχει κάποιο περιεχόμενο, χαρακτηριστικό ή κάποια λειτουργικότητα που θεωρείτε ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλήρως από άτομα με αναπηρίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Consumer Engagement Centre. Αν επικοινωνήσετε μέσω email, συμπεριλάβετε το κείμενο “Website Feedback” (Σχόλια και παρατηρήσεις για τον ιστότοπο) στη γραμμή θέματος μαζί με μια περιγραφή της συγκεκριμένης λειτουργίας για την οποία θεωρείτε ότι δεν παρέχεται πλήρης δυνατότητα πρόσβασης ή τις προτάσεις σας για βελτίωση.

Επάνω