Γρήγορη μετάβαση προς Περιεχόμενο

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΑ ΦΕΤΙΝΑ CORPORATE AFFAIRS EXCELLENCE AWARDS

Εσωτερική επικοινωνία. Βραβείο Corporate Affairs Excellence.

Οι άνθρωποι της ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS διαδίδουν τους παγκόσμιους στόχους του ΟΗΕ

Τον Σεπτέμβριο του 2015 ο ΟΗΕ ανακοίνωσε διεθνώς 17 Παγκόσμιους Στόχους για την αειφόρο ανάπτυξη και για ένα Καλύτερο Αύριο.

Η ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas από τη 1η στιγμή υιοθέτησε το πρώτο στόχο για «ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΦΤΩΧΙΑ» και κάλεσε τους εργαζομένους της να διαδώσουν και τους 17 στόχους, ώστε να μεγιστοποιηθεί το μήνυμα για τη ζωτική ανάγκη εφαρμογής αειφόρων πρακτικών σε όλη την κλίμακα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Εξάλλου οι περισσότεροι από αυτούς, βρίσκονται σε πλήρη συνάφεια με το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης της Unilever για την Αειφορία. Το πρόγραμμα εσωτερικής επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκε είχε στόχο να ευαισθητοποιήσει τους εργαζομένους και να τους κάνει να νιώσουν ακόμη πιο υπερήφανοι για τα ελληνικά προγράμματα αειφόρου ανάπτυξης. Η καινοτομία της εσωτερικής επικοινωνίας των 17 Παγκόσμιων στόχων του ΟΗΕ, έγκειται στο γεγονός ότι η Unilever «ανέθεσε» απευθείας στους δικούς της ανθρώπους την ευθύνη διάδοσης των στόχων ενός κορυφαίου οργανισμού, προσδίδοντας έτσι ιδιαίτερη αξία στην πράξη τους και στη συμμετοχική δράση.

Η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα μεγάλη τόσο στα κεντρικά γραφεία όσο και στα εργοστάσια, καθιστώντας την πρωτοβουλία από τις πιο εμπνευστικές της χρονιάς που πέρασε.