Γρήγορη μετάβαση προς Περιεχόμενο

Το ταξίδι της αειφορίας: πόσο μακριά έχουμε φτάσει;

Δημοσιευμένο:

Η ετήσια έκθεση αειφορίας της Unilever δείχνει την επιχειρηματική ανάπτυξη και τη συνολική πρόοδο που έχουμε κάνει και προβλέπει μεγαλύτερη συλλογική δράση για ένα λαμπρότερο μέλλον.

Black soy bean smallholder farmer

Η τελευταία έκθεση προόδου δείχνει ότι έχουμε θετική απόδοση στους περισσότερους από τους φιλόδοξους στόχους του Σχεδίου Δράσης της Unilever για την Αειφορία (USLP) - και κάνει έκκληση για μεγαλύτερη συλλογική δράση, με στόχο την αντιμετώπιση των σημαντικότερων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν η επιχείρηση και ο κόσμος.

Ισχυρές επιδόσεις αειφορίας που συνδέονται με την ανάπτυξη

Η «Κινητοποίηση Συλλογικής Δράσης», η Περίληψη του Σχεδίου Δράσης για την Αειφορία της Unilever για το 2015 (EN), αναφέρεται στους φιλόδοξους στόχους που θέσαμε όταν, το 2010, ενσωματώσαμε το USLP στο επιχειρηματικό μοντέλο μας.

Τονίζει τους τρόπους με τους οποίους πιστεύουμε ότι το USLP δημιουργεί αξία για την εταιρεία μας, την κοινωνία και το περιβάλλον, προωθώντας την ανάπτυξη, χτίζοντας την εμπιστοσύνη, περιορίζοντας τον κίνδυνο και μειώνοντας το κόστος. Οι αειφόρες μάρκες, όπως Knorr, Dove, Skip, Lipton και Hellmann's, τα προϊόντα των οποίων συνδέονται άμεσα με έναν αειφόρο σκοπό και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του USLP, αντιπροσώπευσαν σχεδόν το ήμισυ της ανάπτυξης της Unilever το 2015 - και αναπτύχθηκαν ταχύτερα από την υπόλοιπη επιχείρηση.

Σε καλό δρόμο για τους στόχους μας - αλλά οι μεγάλες προκλήσεις παραμένουν

Η έκθεση έδειξε ισχυρή απόδοση σε σχέση με τους στόχους αειφορίας που βρίσκονται στον άμεσο έλεγχό μας. Έχουμε βοηθήσει περισσότερους από 480 εκατομμύρια ανθρώπους να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να βελτιώσουν την υγεία και την ποιότητα ζωής τους και ενισχύσαμε τις συνθήκες διαβίωσης μέσω της απασχόλησης, της κατάρτισης και της προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μειώσαμε επίσης τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εταιρείας μας. Σε σύγκριση με το 2008, το 2015 τα εργοστάσια της Unilever έστειλαν 97% λιγότερα απόβλητα προς απόρριψη, είχαν κατά 39% λιγότερες εκπομπές CO2 από την κατανάλωση ενέργειας και κατανάλωσαν 37% λιγότερο νερό ανά τόνο παραγωγής.

Ωστόσο, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση των προϊόντων από τους καταναλωτές, έχει αποδειχθεί δύσκολη. Αν και τα απόβλητα που σχετίζονται με την απόρριψη των προϊόντων μας από τους καταναλωτές μειώθηκαν κατά 29% από το 2010, το νερό που σχετίζεται με τη χρήση των προϊόντων μας από τους καταναλωτές έχει μειωθεί μόνο κατά 1% περίπου ενώ οι επιπτώσεις των αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με τη χρήση από τους καταναλωτές έχει αυξηθεί κατά περίπου 6%.

Καινοτόμες προσεγγίσεις - η ανάγκη για συλλογική δράση

Υιοθετούμε καινοτόμες στρατηγικές για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Ωστόσο, η αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών, παράλληλα με ευρύτερες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή και η διεύρυνση των ανισοτήτων, απαιτεί επείγουσα συλλογική δράση σε παγκόσμιο επίπεδο. Συνεργαζόμαστε με την παγκόσμια κοινότητα για να αξιοποιήσουμε την πρόοδο που σημειώθηκε, το 2015, μέσω των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ και της Συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή στο Παρίσι.

«Υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες για όσους δεσμεύονται να αναλάβουν δράση...»

Περιγράφοντας το 2015 ως «αξιοσημείωτη χρονιά για την ανθρωπότητα και τον πλανήτη», ο Πρόεδρος της Unilever, Paul Polman, είπε ότι τα αειφόρα επιχειρηματικά μοντέλα παραμένουν ουσιώδη.

«Τώρα που εισέρχεται στον έκτο χρόνο του, το USLP αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει ασυμβατότητα μεταξύ αειφορίας και κερδοφόρας ανάπτυξης», είπε ο κ. Polman . «Επίσης, μας βοηθά να εξοικονομούμε σε όρους κόστους και καινοτομίας καυσίμων και να αξιοποιούμε τα καλύτερα ταλέντα.

«Όντως, υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες για όσους δεσμευτούν να αναλάβουν δράση. Αντίθετα, δεν υπάρχει επιχειρηματική λογική σε συνθήκες διαρκούς φτώχειας και ανεξέλεγκτης κλιματικής αλλαγής.»


Όλοι έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε στην οικοδόμηση ενός λαμπρότερου μέλλοντος. Ποιος είναι ο δικός σου; Μοιραστείτε τις σκέψεις σας με το #collectiveaction

Επάνω