Γρήγορη μετάβαση προς Περιεχόμενο

Οδηγός προόδου για τη βιώσιμη ανάπτυξή της εταιρίας μας

Δημοσιευμένο:

Ο πιο πρόσφατος απολογισμός μας δείχνει ότι επιτυγχάνουμε ανάπτυξη για την οποία μπορούμε να είμαστε περήφανοι, ενώ κατορθώνουμε παράλληλα να αντιμετωπίζουμε δύσκολα ζητήματα που σχετίζονται με την αειφορία. Ακολουθεί ένας σύντομος οδηγός για την πρόοδο που συντελέστηκε το 2016.

Customer at a Unilever recycling station in Sao Paolo, Brazil

Η επιχείρησή μας αναπτύσσεται! Τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ανάπτυξή μας συνεχίζει να είναι βιώσιμη και κερδοφόρα.

Κάθε χρόνο εκδίδουμε απολογισμούς που περιγράφουν την πρόοδο επίτευξης των στόχων που έχουμε θέσει στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την Αειφορία. Το Σχέδιο Δράσης για την Αειφορία της Unilever ξεκίνησε το 2010 και αποτελεί ουσιαστικά τον "οδικό χάρτη" προς το όραμά μας για ανάπτυξη του μεγέθους μας, μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και αυξάνοντας τον θετικό μας αντίκτυπο στην κοινωνία.

Ακολουθούν πέντε πράγματα που θα θέλαμε να γνωρίζετε για την πορεία μας το 2016, συμπεριλαμβανομένων των επιτευγμάτων μας, καθώς και των μεγάλων προκλήσεων που εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε.

Διαπιστώνουμε ότι η αειφορία οδηγεί σε υψηλότερα ποσοστά ανάπτυξης...

...το οποίο υποδηλώνει ότι η ανάπτυξή μας είναι σταθερή και ανταγωνιστική, αλλά επίσης κερδοφόρα και βιώσιμη. Τα προϊόντα της Unilever, οι οποίες συνεισφέρουν συλλογικά σε έναν ή περισσότερους από τους στόχους του Σχεδίου Δράσης για την Αειφορία και που έχουν σαφή σκοπό να προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη ως τρόπο ζωής, συντέλεσαν σε περισσότερο από το 60% της ανάπτυξής μας το 2016. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν 50% ταχύτερα από τις λοιπές μας δραστηριότητες. Διαθέτουμε πλέον 18 «μάρκες αειφορίας», μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται έξι από τις μεγαλύτερες μάρκες μας βάσει εσόδων.

Έχουμε θετικό κοινωνικό αντίκτυπο σε εκατομμύρια ζωές...

...και αξιοποιούμε κάθε μέρος του κύκλου ζωής των προϊόντων μας για να αυξήσουμε το θετικό μας αποτύπωμα στην κοινωνία. Για παράδειγμα, βοηθήσαμε περίπου 920.000 γυναίκες να αποκτήσουν πρόσβαση σε πρωτοβουλίες που είχαν ως στόχο την αύξηση της ασφάλειάς τους, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και την επέκταση των προσφερόμενων ευκαιριών.

Αυτό το επιτύχαμε σε συνεργασία με το τμήμα Εφοδιαστικής Αλυσίδας και με πρωτοβουλίες που επικεντρώθηκαν στην πώληση και τη διανομή των προϊόντων μας. Μέχρι τα τέλη του 2016 βοηθήσαμε 538 εκατομμύρια ανθρώπους να βελτιώσουν την υγεία και την υγιεινή τους και περίπου 650.000 μικροκαλλιεργητές να αποκτήσουν πρόσβαση σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη βελτίωση των γεωργικών μεθόδων ή των εισοδημάτων τους.

Μειώσαμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εργοστασίων & των γραφείων μας

και υπάρχουν ακόμα προκλήσεις...

...κυρίως επειδή η μείωση του αποτυπώματος εξαρτάται και από τη χρήση των προϊόντων μας από τους καταναλωτές. Από το 2008, έχουμε μειώσει της εκπομπές CO2 από την κατανάλωση ενέργειας στις μεταποιητικές μας εργασίες κατά 43%. Επίσης μειώσαμε την κατανάλωση νερού κατά 37% και τα απορρίμματα κατά 96% ανά τόνο παραγωγής. Από το 2010, ο αντίκτυπος των προϊόντων μας στα αποθέματα ύδατος μειώθηκε κατά περίπου 7%, ενώ τα απόβλητα που σχετίζονται με τη απόρριψη των προϊόντων μας από τους καταναλωτές μειώθηκαν κατά περίπου 28%.

Ωστόσο, ο αντίκτυπος των προϊόντων μας στο φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης τους από τους καταναλωτές, έχει αυξηθεί κατά 8% περίπου από το 2010. Παρά τις προκλήσεις, εξακολουθούμε να είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι σε μια προσέγγιση που μειώνει το αρνητικό αποτύπωμα στο περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος (από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση).

Είμαστε πρόθυμοι να επεκτείνουμε τις δεσμεύσεις μας όπου χρειάζεται...

...όπως κάναμε τον Ιανουάριο του 2017, όταν ανακοινώσαμε ότι δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι όλες οι πλαστικές συσκευασίες μας θα είναι πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμες, ανακυκλώσιμες ή βιοδιασπώμενες μέχρι το 2025. Επίσης, στην επιχειρηματική μας δραστηριότητα μας απασχολούν ολοένα και περισσότερο τα ανθρώπινα δικαιώματα στην οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας μας.

Παραμένουν πολλά ακόμα που πρέπει να κάνουμε.

Είμαστε σίγουροι ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο...

...επειδή το επιχειρηματικό μοντέλο μας, στην καρδιά του οποίου βρίσκεται το Σχέδιο Δράσης μας για την Αειφορία, συνεχίζει να παράγει αξία για εμάς, τους μετόχους μας και για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Από την έναρξη του Σχεδίου αυτού, καταφέραμε να αναπτυχθούμε σταθερά και να ηγηθούμε στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε, βελτιώσαμε σταθερά την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές μας, και πετύχαμε ισχυρές αποδόσεις για τους μετόχους μας.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ενότητα για τη "Βιώσιμη Ανάπτυξη".

Επάνω