Γρήγορη μετάβαση προς Περιεχόμενο

Η UFS επικεφαλής για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων.

Δημοσιευμένο:

Υποστηρίζοντας τη WWF-Ελλάς/ Greece για να γίνει ο καταλύτης της αλλαγής

Unilever Food Solutions Greece - Kitchen table

Τουλάχιστον το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων καταλήγει κάθε χρόνο στα σκουπίδια – ένα συγκλονιστικό γεγονός που αναδεικνύει το θέμα της σπατάλης τροφίμων σε κορυφαία προτεραιότητα. Με στόχο να συμβάλει στην αντιμετώπισή του, η UFS Greece αναλαμβάνει δράση, υποστηρίζοντας τη WWF- Ελλάς/ Greece προκειμένου να εφαρμόσει μια καινοτόμα νέα πρωτοβουλία.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, φέτος το καλοκαίρι η WWF εγκαινίασε σε τρία δημοφιλή ξενοδοχεία στην Ελλάδα, την πρωτοβουλία "Hotel Kitchen: Εδώ δίνουμε αξία στο φαγητό". Κάθε ξενοδοχείο καλείται να πάρει μέρος σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την εφαρμογή πρακτικών με στόχο τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων και να γίνει έτσι καταλύτης καινοτομίας και θετικής αλλαγής, τόσο για τον ξενοδοχειακό κλάδο, όσο και για την κοινωνία.

"Η κεντρική ιδέα του προγράμματος αφορά στην ορθή διαχείριση των πόρων και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ξενοδοχείων, διασφαλίζοντας έτσι, συνολικά, μια εξαιρετική εμπειρία για τους πελάτες," εξηγεί η Βίκυ Μπαρμπόκα, Project Manager στη WWF-Ελλάς/ Greece.

Η πρωτοβουλία βασίζεται σε ένα εύκολο και αξιόπιστο μοντέλο αναφοράς της σπατάλης φαγητού, σε όλη τη διαδικασία προμήθειας, προετοιμασίας και κατανάλωσής του. Στόχος της είναι να αλλάξει προς το θετικό τη νοοτροπία σχετικά με το θέμα της σπατάλης τροφίμων, καλλιεργώντας το ενδιαφέρον και την ενεργό συμμετοχή των εργαζόμενων στα ξενοδοχεία και ενημερώνοντας παράλληλα τους πελάτες για το δικό τους ρόλο στην προαγωγή της αξίας και της υπεύθυνης κατανάλωσης του φαγητού.

Το παραπάνω πρόγραμμα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ, το 2017. Ως μέρος αυτού και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Rockefeller, η WWF-ΗΠΑ και ο Αμερικανικός Σύλλογος Ξενοδοχείων και Διαμονής κατάρτισαν έναν ολοκληρωμένο οδηγό που χρησιμεύει ως εργαλείο για τον υπολογισμό και την πρόληψη της σπατάλης του φαγητού.

Στη διάρκεια της 3μηνης πιλοτικής φάσης, τα 10 ξενοδοχεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα είδαν από 17% έως 38% μείωση της σπατάλης φαγητού.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία και με την υποστήριξη της UFS Greece, η WWF- Ελλάς/ Greece φέρνει για πρώτη φορά την πρωτοβουλία αυτή στην Ευρώπη. Τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν αναμένεται να έχουν πολλαπλά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

πρόγραμμα της WWF-Ελλάς. Στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε και να κινητοποιήσουμε τον κλάδο για την αντιμετώπιση του προβλήματος της σπατάλης τροφίμων, εφαρμόζοντας πρακτικές και λύσεις τις οποίες μπορούν να υιοθετήσουν άμεσα όλα τα ξενοδοχεία και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό".

Ο Γιώργος Τζαβάρας, Managing Director UFS Greece/Cyprus, εξηγεί το λόγο για τον οποίο η UFS θέλησε να εμπλακεί στο πρόγραμμα: "Ακούγοντας τις ανησυχίες που εκφράζει ο ξενοδοχειακός κλάδος και τα προβλήματα που συνδέονται με τη δυσκολία της ορθής διαχείρισης των τροφίμων, αποφασίσαμε να υποστηρίξουμε το σχετικό

Σύμφωνα με τον Pete Pearson, Food Waste Director, WWF US, “Η σπατάλη τροφίμων αποτελεί, παγκοσμίως, ένα μείζον κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόβλημα. Η βιομηχανία της φιλοξενίας είναι ίσως η καταλληλότερη να το αντιμετωπίσει, επειδή μπορεί να επηρεάσει τόσο τις επιχειρηματικές, όσο και τις καταναλωτικές συμπεριφορές. Κι ενώ κάθε ξενοδοχείο και κάθε αγορά είναι μοναδικά, η μέτρηση της σπατάλης, η συμμετοχή του προσωπικού και η προώθηση σχετικών μηνυμάτων στους πελάτες, είναι πρακτικές που μπορούν να θεσμοθετηθούν παγκοσμίως.”

Ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή άλλων ξενοδοχείων
Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η πιλοτική φάση του προγράμματος και στα τρία ξενοδοχεία στην Ελλάδα, η WWF- Ελλάς/ Greece και η UFS θα δημιουργήσουν μια γκάμα εργαλείων που θα είναι διαθέσιμα από το φθινόπωρο σε όλα τα ενδιαφερόμενα ξενοδοχεία της χώρας.

Επιπλέον, την επόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθεί μια σειρά σεμιναρίων για στελέχη ξενοδοχείων και φοιτητές σχολών μαγειρικής, διευκολύνοντάς τους να κατανοήσουν καλύτερα το ρόλο που μπορούν να παίξουν ως μελλοντικοί επαγγελματίες στον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων και την ορθή διαχείριση πρώτων υλών.

Επάνω