Γρήγορη μετάβαση προς Περιεχόμενο

Πώς θα βελτιώσουμε την υγεία του πλανήτη μας

Δημοσιευμένο:

Σήμερα εγκαινιάζουμε μια σειρά από φιλόδοξες νέες δεσμεύσεις και δράσεις, για να δώσουμε τη μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή, να προστατέψουμε και να αναγεννήσουμε τη φύση αλλά και να διαφυλάξουμε τους φυσικούς πόρους για τις μελλοντικές γενιές.

Forest river

Πριν από πέντε μήνες, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είχαν καν ακούσει για τον Covid-19. Αλλά σχεδόν εν μία νυκτί, η προσοχή μας στράφηκε σε αυτή την αόρατη αλλά θανατηφόρα ασθένεια. Και δικαίως. Οι ζωές μας βρίσκονταν - και εξακολουθούν να βρίσκονται - σε κίνδυνο.

Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, παραβλέψαμε μια πολύ μεγαλύτερη και διαρκή απειλή για τον άνθρωπο και τον πλανήτη: την κρίση που αντιμετωπίζουν το κλίμα και η φύση.

Οπότε, πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Γιατί, αν και ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας, έχουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας.

Για αυτόν το λόγο, σήμερα, ανακοινώνουμε μια νέα δέσμη δράσεων και δεσμεύσεων που στοχεύουν να βελτιώσουν την υγεία του πλανήτη:

Feature image - How we will improve the health of our planet

Photo by Unilever employee, Ina Blatt

Γινόμαστε πιο τολμηροί για να φτάσουμε πιο μακριά

Είμαστε γνωστοί για τα φιλόδοξα σχέδιά μας. Τον περασμένο μήνα, γιορτάσαμε τα δέκα χρόνια του Σχεδίου Δράσης για την Αειφορία της εταιρείας μας. Από την υλοποίησή του, μάθαμε πολλά σχετικά με το τι λειτουργεί σωστά και τι όχι.

Και πέρυσι, ανακοινώσαμε τολμηρούς στόχους για να εντάξουμε το πλαστικό στην κυκλική οικονομία - όπου επαναχρησιμοποιείται, ανακυκλώνεται ή κομποστοποιείται - και να σταματήσουμε την απόρριψή του στο περιβάλλον.

Οι νέες μας δεσμεύσεις είναι το επόμενο βήμα. Και πάνε πιο μακριά από ποτέ.

"Ενώ ο κόσμος αντιμετωπίζει τις καταστροφικές συνέπειες της πανδημίας του Covid-19 και παλεύει με σοβαρά ζητήματα ανισοτήτων," λέει ο Alan Jope, Διευθύνων Σύμβουλος της Unilever, "δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η κλιματική αλλαγή εξακολουθεί να μας απειλεί όλους." "Η κλιματική αλλαγή, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η μείωση της βιοποικιλότητας, η λειψυδρία - όλα αυτά τα ζητήματα αλληλοσυνδέονται και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε ταυτόχρονα.

Και παράλληλα, πρέπει να αναγνωρίσουμε πως η κλιματική κρίση δεν είναι μόνο μια επείγουσα περιβαλλοντική ανάγκη - έχει οδυνηρές επιπτώσεις στη ζωή και τη διαβίωση μας. Έχουμε επομένως την ευθύνη να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της κρίσης: ως επιχείρηση, και μέσα από άμεσες δράσεις που σχετίζονται με τα προϊόντα μας."

Αντιμετωπίζοντας την έκτακτη κλιματική ανάγκη

Θα διατηρήσουμε τους σημερινούς μας στόχους που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Αυτό σημαίνει πως μέχρι το 2030, δεν θα υπάρχουν εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις δραστηριότητές μας και το ανθρακικό αποτύπωμα των προϊόντων μας θα μειωθεί στο μισό, σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας.

Δεδομένης της κλίμακας της κλιματικής κρίσης, αναλαμβάνουμε μία ακόμα δέσμευση: μηδενικές εκπομπές από όλα τα προϊόντα μας - από την προμήθεια των υλικών μέχρι το σημείο πώλησης - έως το 2039. Δηλαδή 11 χρόνια πριν από την προθεσμία του 2050 που τέθηκε με τη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή.

Η επίτευξη αυτού του επιθετικού στόχου για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές θα απαιτήσει επίσης ένα επίπεδο διαφάνειας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας που δεν υπάρχει σήμερα. Στην πορεία μας προς την επίτευξη του στόχου για μηδενικές εκπομπές, φιλοδοξούμε να κοινοποιούμε το ανθρακικό αποτύπωμα για κάθε προϊόν που πουλάμε.

Photo by Unilever employee, Beatriz Slikta

Φροντίζοντας τα δάση μας

Για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την κλιματική κρίση, πρέπει επίσης να προστατέψουμε τα μεγάλα οικοσυστήματα υψηλής συγκέντρωσης άνθρακα, όπως τα δάση, οι τυρφώνες και τα τροπικά δάση, τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων.

Ηγούμαστε της βιομηχανίας για προμήθειες με προδιαγραφές αειφορίας εδώ και πάνω από μια δεκαετία, και τα προϊόντα μας που συνδέονται με τα δάση πιστοποιούνται ως προερχόμενα από αειφόρους πηγές, βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων.

Ωστόσο, πιστεύουμε πως για να σταματήσει η αποδάσωση, πρέπει να θέσουμε ακόμη υψηλότερα πρότυπα στους εαυτούς μας σε αυτόν τον τομέα. Και έχουμε δεσμευτεί για την επίτευξη μιας εφοδιαστικής αλυσίδας χωρίς αποδασώσεις μέχρι το 2023.

Θα συνεργαστούμε επίσης με τη βιομηχανία, με ΜΚΟ και με κυβερνήσεις για να προστατέψουμε άλλες σημαντικές εκτάσεις υψηλής αξίας διατήρησης και υψηλών αποθεμάτων άνθρακα - καθώς αντλούν άνθρακα από την ατμόσφαιρα και τον αποθηκεύουν - και οι οποίες κινδυνεύουν να μετατραπούν σε αρόσιμη γη. Χωρίς προστασία, υπάρχει πιθανότητα καταστροφικών επιπτώσεων σε φυσικούς οικότοπους.

Photo by Unilever employee, Attaporn Somboon

Αναγεννώντας τη φύση

Επίσης, ξεκινάμε την προσπάθεια μας για την αναγέννηση της φύσης και τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων της γης για τις επόμενες γενιές.

Επειδή εδώ και πολλά χρόνια εφαρμόζουμε τα αυστηρότερα πρότυπα αειφόρου γεωργίας, ο αντίκτυπος στην προστασία των δασών και της βιοποικιλότητας, στη σταθεροποίηση της υποβάθμισης των εδαφών και στη διατήρηση της ποιότητας του νερού είναι μεγάλος. Ωστόσο, η προστασία και η διατήρηση δεν φτάνουν. Χρειάζεται επίσης να ενθαρρύνουμε αναγεννητικές γεωργικές πρακτικές που αποκαθιστούν την ποιότητα εδάφους, βοηθούν στη διατήρηση των υδάτινων πόρων και διευκολύνουν την πρόσβαση στο νερό, συμβάλλοντας ενεργά στην αύξηση της τοπικής βιοποικιλότητας και την αναγέννηση των δασών καθώς και άλλων εκτάσεων κρίσιμων για την ουδετερότητα του άνθρακα.

Για να το πετύχουμε, θα προσφέρουμε τα κατάλληλα εφόδια σε μια νέα γενιά αγροτών και μικροκαλλιεργητών που είναι αποφασισμένοι να βοηθήσουν στην προστασία και την αναγέννηση του αγροτικού περιβάλλοντος.

Οι πρωτοβουλίες μας περιλαμβάνουν την εξασφάλιση νομικών δικαιωμάτων επί των γαιών, προγράμματα γεωπονικής εκπαίδευσης, πρόσβαση σε χρηματοδότηση και χρηματοοικονομική ένταξη και ανάπτυξη αναγεννητικών πρακτικών. Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα βελτιώσει τη ζωή των μικρών αγροτών.

Επίσης, θα ζητήσουμε την εφαρμογή ενός Κώδικα Αναγεννητικής Γεωργίας από όλους τους προμηθευτές μας. Θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με γεωργικές πρακτικές που βοηθούν στην ανάπλαση κρίσιμων πόρων: νερό, έδαφος και βιοποικιλότητα. Όπως κάναμε και προηγουμένως με τον Κώδικα Αειφόρου Γεωργίας, αυτός ο Κώδικας θα είναι διαθέσιμος σε οποιονδήποτε οργανισμό τον βρίσκει χρήσιμο - με στόχο να φέρουμε αλλαγές σε ολόκληρη τη βιομηχανία.

Photo by Unilever employee, Per-Alexander Charwat

Προστασία και διατήρηση του νερού

Στο πλαίσιο της φιλόδοξης δέσμευσής μας για την προστασία και την αναγέννηση της φύσης, εντείνουμε και τις προσπάθειές μας για τη διατήρηση του νερού. Ήδη, το 40% του πληθυσμού της Γης υποφέρει από τη λειψυδρία και πάνω από 2,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι καταναλώνουν νερό που είναι ακατάλληλο. Η ασφάλεια του νερού θα συνεχίσει να φθίνει, καθώς η επίδραση της κλιματικής αλλαγής γίνεται αισθητή στην ποιότητα του νερού και στη διαθεσιμότητά του σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Μέχρι το 2030, Θα εφαρμόσουμε προγράμματα διαχείρισης του νερού για τις τοπικές κοινότητες σε 100 σημεία σε περιοχές που πλήττονται από τη λειψυδρία. Για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο, θα διδαχθούμε από το πρόγραμμα Prabhat στην Ινδία, το οποίο διασφαλίζει την πρόσβαση σε νερό των ανθρώπων στις εγκαταστάσεις μας και γύρω από αυτές, καθώς η κλιματική κρίση βρίσκεται σε έξαρση.

Το πρόγραμμα υιοθετεί μια προσέγγιση κοινότητας στη διαχείριση του νερού και στοχεύει να βοηθήσει όχι μόνο αγρότες κατά τη διάρκεια της σποράς, αλλά επίσης να ανταποκριθεί στη βασική ανθρώπινη ανάγκη για εύκολη πρόσβαση σε ασφαλές, καθαρό νερό.

Επίσης, θα συμμετάσχουμε στην πρωτοβουλία 2030 Water Resources Group, υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Τράπεζας, ώστε να συμβάλουμε σε μια αποφασιστική αλλαγή και στην ενίσχυση της ευελιξίας όσον αφορά τη διαχείριση του νερού σε αγορές με πρόβλημα λειψυδρίας, όπως η Ινδία, η Βραζιλία, η Νότια Αφρική, το Βιετνάμ και η Ινδονησία.

Photo by Unilever employee, Amrutash Nanda P

Επιταχύνοντας τη δράση μέσω ενός νέου Ταμείου για το Κλίμα και τη Φύση

Για να επισπεύσουμε τις δράσεις μας, οι εμπορικές επωνυμίες μας θα επενδύσουν συνολικά 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε ένα νέο Ταμείο για το Κλίμα και τη Φύση, τα κονδύλια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν τα επόμενα δέκα χρόνια για πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προστασία και τη βελτίωση της υγείας του πλανήτη. Αυτές οι πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν έργα για την ανάπλαση τοπίων, τη μείωση των εκπομπών άνθρακα ή την αναδάσωση και την αποκατάσταση των ενδιαιτημάτων άγριας πανίδας.

Θα αποτελέσουν το επιστέγασμα της υπέροχης δουλειάς που ήδη κάνουμε. Για παράδειγμα, τα Ben and Jerry's μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στις φάρμες γαλακτοκομικών, η Seventh Generation προωθεί την καθαρή ενέργεια για όλους και η Knorr στηρίζει τους αγρότες για αειφόρους καλλιεργητικές πρακτικές.

"Η συλλογική μας ευθύνη στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης είναι να έχουμε μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να μην επικεντρωνόμαστε απλώς στην αντιστάθμιση – και έχουμε το μέγεθος και την αποφασιστικότητα για να το πετύχουμε", εξηγεί ο Marc Engel, Επικεφαλής Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Unilever. "Αλλά δεν είναι αρκετό. Αν θέλουμε να έχουμε έναν υγιή πλανήτη στο μέλλον, πρέπει να φροντίσουμε και τη φύση: τα δάση, τη βιοποικιλότητα του εδάφους και τα υδάτινα οικοσυστήματα.

Στα περισσότερα μέρη του κόσμου, η οικονομική και κοινωνική ένταξη των αγροτών και μικροκαλλιεργητών στην αειφόρο αγροτική παραγωγή είναι ο μοναδικός και σημαντικότερος μοχλός αλλαγής, για να σταματήσει η αποδάσωση, να αποκατασταθούν τα δάση και να ευοδωθεί η αναγέννηση της φύσης. Άλλωστε, αυτοί είναι οι φύλακες της γης. Πρέπει επομένως να προσφέρουμε τα κατάλληλα εφόδια και να συνεργαστούμε με μια νέα γενιά αγροτών και μικροκαλλιεργητών, ώστε να κάνουμε μαζί ένα βήμα προς την αλλαγή που θα φέρει την αναγέννηση της φύσης."

Rise for Climate march in San Francisco

Αποκαθιστώντας την υγεία του πλανήτη

Η παγκόσμια ανταπόκριση στον Covid-19 μας έδωσε μια ιδέα για το πώς μπορεί να γίνει μια ριζική μεταμόρφωση. Είδαμε πόσο δραστικές αλλαγές μπορούμε να κάνουμε όταν αντιληφθούμε τι διακυβεύεται και όταν οι άνθρωποι εκτιμήσουν τα πράγματα που έχουν αξία.

Ενώ συνεχίζουμε τον αγώνα μας κατά της πανδημίας, πρέπει να εντατικοποιήσουμε και να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας ώστε να αντιμετωπίσουμε τις δύο μεγαλύτερες προκλήσεις του σήμερα: την κρίση στο κλίμα και την κοινωνική ανισότητα. Και χρειάζονται όλοι. Όχι μόνο οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και οι ΜΚΟ. Αλλά κάθε παγκόσμιος πολίτης.

Αν νοιαζόμαστε για την εξέλιξη του ανθρώπου και για την προστασία των πόρων της γης, πρέπει να θέλουμε να δώσουμε και μια σοβαρή απάντηση στην κλιματική αλλαγή.

Μέσα από τις νέες μας δεσμεύσεις, θέλουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα για να αποκαταστήσουμε την υγεία του φυσικού κόσμου. Και αν κάποιοι πιστεύουν πως η φιλοδοξία μας δεν αξίζει τον κόπο, απλά θα τους ρωτούσαμε...

Σε ποιον πλανήτη κατοικείτε;

Επάνω