Γρήγορη μετάβαση προς Περιεχόμενο

COP27: Γεφύρωση χάσματος μεταξύ υποσχέσεων και πράξεων για το κλίμα

Δημοσιευμένο:

Γιατί η σύνοδος κορυφής του ΟΗΕ στην Αίγυπτο πρέπει να ξεκλειδώσει φιλόδοξες δράσεις για το κλίμα.

Asian farmer standing in a field, using his laptop to analyse crop data. Wind turbines can be seen in the background.

Ο κόσμος πρέπει να μειώσει κατά το ήμισυ τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 για να αποφευχθούν οι χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Όμως, αντί να επιτευχθούν οι σημαντικοί περιορισμοί που απαιτούνται, τα τρέχοντα σχέδια ισοδυναμούν με αύξηση των εκπομπών κατά 10% έως το 2030, θέτοντας τον κόσμο σε τροχιά αύξησης της θερμοκρασίας κατά 2,5°C και αφήνοντας δισεκατομμύρια ανθρώπους, τη φύση και τις οικονομίες μας εκτεθειμένους στους κινδύνους ενός ασταθούς κλίματος.

Η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί μελλοντικό πρόβλημα. Οι κλιματικές επιπτώσεις επηρεάζουν ήδη σήμερα τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και τις κοινωνίες. Φέτος σημειώθηκαν καταστροφικές πλημμύρες στο Πακιστάν και τις Φιλιππίνες, ξηρασίες και επισιτιστική κρίση στην Ανατολική Αφρική, καθώς και ακραίοι καύσωνες και πυρκαγιές στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Κίνα. 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τις πλημμύρες σε εθνικό επίπεδο στη Νιγηρία. Το σημαντικότερο είναι ότι οι άνθρωποι που υποφέρουν περισσότερο είναι από τους πιο ευάλωτους στην κοινωνία, εκείνοι, δηλαδή, που έχουν κάνει τα λιγότερα για να συμβάλουν στην κλιματική αλλαγή.

Η COP27, η σύνοδος κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα που θα πραγματοποιηθεί στην Αίγυπτο αυτόν τον μήνα και είναι μια ευκαιρία να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ αυτού που η επιστήμη λέει ότι πρέπει να κάνουμε και αυτού που εφαρμόζεται σήμερα. Οι κυβερνήσεις πρέπει να ηγηθούν καθορίζοντας πιο φιλόδοξα σχέδια με έγκαιρη δράση, παρέχοντας χρηματοδότηση για να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να απαλλαγούν από τις εκπομπές άνθρακα, να αναπτύξουν ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να προβούν σε αλλαγές πολιτικής που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των υψηλότερων στόχων που έχουν τεθεί.

Τι θέλουμε να κάνουν οι παγκόσμιοι ηγέτες στην COP27;

Ένα σημαντικό μέρος του έργου της Unilever για το κλίμα είναι η χρήση της φωνής και της επιρροής μας . Στην COP27, ζητάμε από τις κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση για το κλίμα και να αρχίσουν να ενισχύουν την ανθεκτικότητά τους για το μέλλον με τους εξής τρόπους:

 • Καθορισμός ισχυρότερων εθνικών σχεδίων με πιο φιλόδοξους στόχους που επιταχύνουν την ανάληψη δράση.
 • Διασφάλιση ακέραιης και δίκαιης μετάβασης σε ένα καθαρό μέλλον με μηδενικές εκπομπές ρύπων μέσα από την αποδέσμευση χρηματοδότησης και επενδύσεων για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα και την συμβολή στην ανθεκτικότητα των αναπτυσσόμενων χώρων.
 • Θέσπιση πλαισίων πολιτικής που διασφαλίζουν βιώσιμα συστήματα τροφίμων και ενέργειας.

Αυτό που χρειάζεται τώρα ο κόσμος…

 1. Συνεχής αύξηση των φιλόδοξων στόχων και της δράσης

  Ορισμένες από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου έχουν κάνει σημαντικά βήματα προόδου για το κλίμα μετά την COP26, αλλά συνολικά η ταχύτητα και κλίμακα δράσης δεν είναι αρκετές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Unilever ζητά από τις κυβερνήσεις να μεγιστοποιήσουν τις επενδύσεις σε φυσικές και τεχνολογικές λύσεις, όπως η προστασία των δασών που ρυθμίζουν το κλίμα και η καινοτομία νέων τεχνολογιών που αφαιρούν το CO2 από την ατμόσφαιρα. Πιέζουμε επίσης για αυστηρά πλαίσια πολιτικής που θα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο να δημιουργούν φιλόδοξα και αξιόπιστα σχέδια, που θα παρέχουν σαφή πρότυπα και οδηγίες για μηδενικές εκπομπές, καθώς και ισχυρά κίνητρα για επενδύσεις στη δράση για το κλίμα.

 2. Αποδέσμευση χρηματοδότησης για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή.

  Η αποτυχία επενδύσεων στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες θα επηρεάσει την ανάπτυξη και τις αλυσίδες εφοδιασμού παγκοσμίως και θα αφήσει τις πιο ευάλωτες κοινότητες σε μεγαλύτερο κίνδυνο από την κλιματική αλλαγή. Στην COP26, οι ανεπτυγμένες χώρες υποσχέθηκαν να διπλασιάσουν τη χρηματοδότηση για την προσαρμογή στις νέες κλιματικές προκλήσεις έως το 2025, αλλά η πρόοδος προχωρά με αργά βήματα και πρέπει να γίνουν περισσότερα. Υπάρχει σαφής ανάγκη βελτίωσης του τρόπου με τον οποίο οι κυβερνήσεις κλιμακώνουν τις επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων για το κλίμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ζητάμε από τις κυβερνήσεις να αναβαθμίσουν τη σημασία της επένδυσης στην ανθεκτικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, πέραν της επιτάχυνσης των προσπαθειών απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα, διότι μόνο μια πραγματικά παγκόσμια και δίκαιη μετάβαση θα αποφέρει τα αποτελέσματα που χρειαζόμαστε.

 3. Ασφαλή βιώσιμα συστήματα τροφίμων και ενέργειας

  Η μετάβαση σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων και ενέργειας αποτελούν βασικές προτεραιότητες για την COP27, επιτρέποντάς μας να μειώσουμε δραστικά τις παγκόσμιες εκπομπές, αυξάνοντας παράλληλα την πρόσβαση σε τρόφιμα, ενέργεια και ασφάλεια. Υποστηρίζουμε βιώσιμα, ανθεκτικά συστήματα τροφίμων για την αντιμετώπιση πρωτοφανών, επιταχυνόμενων πιέσεων που ήδη διαταράσσουν την παραγωγή και απειλούν την επισιτιστική ασφάλεια. Με τον αναπροσανατολισμό των επιζήμιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων, τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη της υιοθέτησης της αναγεννητικής γεωργίας και της στροφής προς μια υγιεινή και βιώσιμη, φυτική διατροφή. Πιέζουμε επίσης για μια ευρείας βάσης, επιταχυνόμενη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να διασφαλίσουμε την πρόσβαση στην ενέργεια και την ενεργειακή ασφάλεια σε έναν κόσμο με περιορισμένες εκπομπές άνθρακα.

Πως η COP27 σχετίζεται με τις επιχειρήσεις;

Σύμφωνα με εμπεριστατωμένη έρευνα του 2020, ο κόσμος θα μπορούσε να δει μείωση του ΑΕΠ κατά 10% εάν συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και να λειτουργούμε με την ίδια κατεύθυνση.

Στη Unilever, γνωρίζουμε ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την επιχείρησή μας, μέσω των επιπτώσεων στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, την επισιτιστική ασφάλεια, την πρόσβαση στο νερό και τις κοινότητες που εξυπηρετούμε. Ήδη, τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν διαταράξει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και έχουν επηρεάσει αρνητικά τα μέσα διαβίωσης των μικροκαλλιεργητών.

Τα επόμενα χρόνια, η κλιματική αλλαγή είναι πιθανό να επηρεάσει περαιτέρω τις αποδόσεις των καλλιεργειών και να αυξήσει το κόστος προμήθειας. Η αύξηση του φαινομένου της λειψυδρίας θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητα των καταναλωτών μας να χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι μέρος της λύσης, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν μόνες τους. Χρειαζόμαστε πλαίσια πολιτικής που να εμπνέουν αξιοπιστία και να παρέχουν κίνητρα για καθαρή ανάπτυξη, επενδύσεις σε καινοτομίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας.

Η Unilever είναι αποφασισμένη να συμβάλει στη προσπάθεια αυτή

Πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις που θέτουν τη βιωσιμότητα και το κλίμα στο επίκεντρο των επενδυτικών τους σχεδίων, σύμφωνα με τις αυξανόμενες απαιτήσεις για δράση τόσο από τους επενδυτές όσο και από τους καταναλωτές, θα είναι αυτές που τελικά θα ευημερήσουν.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εργαζόμαστε σκληρά για την απαλλαγή των δραστηριοτήτων μας και της αλυσίδας αξίας από τις εκπομπές άνθρακα και για την αύξηση της ανθεκτικότητας του συστήματος τροφίμων μέσω αναγεννητικών γεωργικών πρακτικών που προστατεύουν τη φύση.

Οι δεσμεύσεις μας για τα Future Foods, στοχεύουν στο να μεταμορφώσουν τα παγκόσμια συστήματα τροφίμων και να μειώσουν τον αντίκτυπο των αποβλήτων. Το Home Care Business Group μας αντικαθιστά τον άνθρακα που προέρχεται από ορυκτά καύσιμα στις συνθέσεις μας με ανανεώσιμο ή ανακυκλωμένο άνθρακα έως το 2030 - μια κίνηση που εκτιμάται ότι θα μειώσει τις εκπομπές προϊόντων έως και 20%. Παράλληλα, οι μάρκες μας επενδύουν 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε έργα για το κλίμα και τη φύση μεταξύ 2020-2030. Και κάνουμε το μεγαλύτερο βήμα μας μέχρι τώρα με τους προμηθευτές μας, ζητώντας τους να μειώσουν κατά το ήμισυ τις εκπομπές τους αυτή τη δεκαετία.

Έχουμε πολλά περισσότερα να κάνουμε για να επιτύχουμε τους κλιματικούς μας στόχους, αλλά είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ήμασταν μία από τις πρώτες εταιρείες στον κόσμο που θέσαμε σε ψηφοφορία το σχέδιό μας για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα, στο μετοχικό μας συμβούλιο, με το πλάνο να υποστηρίζεται από το 99,6% αυτών.

Είμαστε επίσης υπερήφανοι που ήμασταν κύριος partner της COP26 πέρυσι, όταν οι χώρες ανέλαβαν ισχυρότερες δεσμεύσεις για να διατηρήσουν την αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από τον 1,5°C και να μεταβούν από τις διαπραγματεύσεις στην εφαρμογή. Αλλά ενώ μερικές από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου έχουν κάνει σημαντικά βήματα προς τα εμπρός, η παγκόσμια δράση εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται στην ταχύτητα και την κλίμακα που απαιτείται για να αποφευχθούν οι χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η συνεργασία είναι το κλειδί

Καμία μεμονωμένη εταιρεία, αλυσίδα αξίας ή βιομηχανία δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τη μετάβαση που χρειαζόμαστε για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Χρειαζόμαστε ευρείες συνεργατικές πρωτοβουλίες και αλλαγές πολιτικής σε επίπεδο συστήματος που μπορούν να μετατοπίσουν ολόκληρες οικονομίες ώστε να γίνουν οικονομίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή, ενώ οι κυβερνήσεις πρέπει να είναι αρκετά τολμηρές ώστε να πρωτοστατήσουν.

Υπάρχει περιθώριο για πιο έντονη συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, καθώς και μεταξύ κυβερνήσεων και επιχειρήσεων, που μπορεί να επιταχύνει τέτοιες αλλαγές σε επίπεδο συστήματος.

LEAF Coalition

Στην COP26, κυβερνήσεις και εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Unilever, ανακοίνωσαν το LEAF Coalition, μια μεγάλης κλίμακας σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την επιτάχυνση της δράσης για το κλίμα παρέχοντας τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε χρηματοδότηση βάσει αποτελεσμάτων σε χώρες που δεσμεύονται για την προστασία των τροπικών δασών. Αυτή η τεράστια συλλογική προσπάθεια θα βοηθήσει να διατηρηθεί το κλίμα από το οποίο εξαρτάται η ασφάλεια όλων μας, καθώς και να υποστηριχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Unilever εργάζεται μέσω πολλαπλών πλατφορμών για να βοηθήσει στην οικοδόμηση αυτού του είδους πρωτοβουλιών, ιδίως υποστηρίζοντας την κυβερνητική πολιτική για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλες καθαρές πηγές ενέργειας παγκοσμίως.

Stromy a mlha na úbočí hory

Θέλουμε να συμβάλουμε στην κλιμάκωση των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών που μπορούν να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις να εκπληρώσουν τις διεθνείς δεσμεύσεις τους και να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να επιτύχουν τους στόχους τους για μηδενικές εκπομπές. Όσο πιο άμεσα διαθέσιμες και οικονομικά προσιτές γίνονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τόσο πιο γρήγορα οι προμηθευτές μας θα είναι σε θέση να απαλλαγούν από τις εκπομπές άνθρακα, βοηθώντας μας να επιτύχουμε τον στόχο μας για επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών έως το 2039.

Η ώρα είναι τώρα

Η IPCC προειδοποίησε φέτος ότι το παράθυρο για να τεθεί ο κόσμος σε πορεία για ένα ασφαλές, βιώσιμο κλίμα κλείνει γρήγορα.

Εάν ο κόσμος πρόκειται πραγματικά να αντιμετωπίσει αυτήν την κρίση, την πιο σοβαρή μακροπρόθεσμη απειλή που αντιμετωπίζουμε όλοι, τότε χρειαζόμαστε περισσότερη ειλικρίνεια σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και περισσότερη ευελιξία στο συνδυασμό των λύσεων. Χρειαζόμαστε συντονισμένη δημόσια πολιτική, δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση και εταιρική δράση που θα οικοδομεί στήριξη για μεγάλες, ταχείες αλλαγές στην πραγματική οικονομία που μπορούν να επιτύχουν μια δίκαιη μετάβαση.
Θα επιταχύνουμε την αλλαγή του συστήματος μόνο με την ταχύτητα και την κλίμακα που απαιτείται εάν οι χώρες και οι επιχειρήσεις δράσουν από κοινού και δράσουν τώρα.

Επάνω