Γρήγορη μετάβαση προς Περιεχόμενο

Πώς συμβάλλουμε στην αναστροφή της κατάστασης όσον αφορά τις εκπομπές ρύπων από τη ναυτιλία

Δημοσιευμένο:

Η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία αντιπροσωπεύει περίπου το 2% των παγκόσμιων εκπομπών CO2. Ο Sundarrajan Bhyravan, Διευθυντής Διεθνούς Εφοδιαστικής και Απεξάρτησης από τον Άνθρακα, επεξηγεί πώς η μείωση των εκπομπών από τη ναυτιλία ωφελεί τις επιχειρήσεις και τον πλανήτη.

Καράβι με containers σε φωτογραφική λήψη από ψηλά, φορτωμένο με εμπορευματοκιβώτια, που πλέει σε ανοιχτά νερά

Στην Unilever, το Climate Transition Action Plan (PDF 7.98 MB) που καταρτίσαμε καθορίζει τα μέτρα που λαμβάνουμε για την επίτευξη των κλιματικών μας στόχων, όπως η μείωση των επιπτώσεων των εκπομπών των προϊόντων μας ανά καταναλωτική χρήση κατά το ήμισυ έως το 2030 σε σχέση με το 2010, και η επίτευξη του καθαρού μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών σε όλη την αλυσίδα αξίας μας έως το 2039.

Σε μια σειρά συνεντεύξεων, θέτουμε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ορισμένα από τα άτομα που συμβάλλουν στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης μας και στην πραγμάτωση της αλλαγής.

Ο Sundarrajan Bhyravan, Διευθυντής Εφοδιαστικής, βοηθά στη διαχείριση των παγκόσμιων θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών της Unilever. Από έναν εικονικό πύργο ελέγχου που μας επιτρέπει να παρακολουθούμε τις ναυτιλιακές εκπομπές σε πραγματικό χρόνο έως τη συνεργασία μας με εταίρους και φορείς χάραξης πολιτικής για την επίτευξη ευρύτερης αλλαγής του συστήματος, εξηγεί τη δουλειά που κάνουμε για να καταστήσουμε τη ναυτιλία μας πιο βιώσιμη.

Τι περιλαμβάνει ο ρόλος σας;

Ένα μεγάλο μέρος του ρόλου μου αφορά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση του διεθνούς δικτύου εφοδιαστικής διαχείρισης των θαλάσσιων μεταφορών της Unilever. Διακινούμε περίπου 150.000 εμπορευματοκιβώτια ετησίως, συνεπώς οποιαδήποτε στιγμή υπάρχουν περίπου 10.000 εμπορευματοκιβώτια στη θάλασσα. Πρέπει να εξετάσουμε την εκτέλεση αυτών των αποστολών – υπάρχουν καθυστερήσεις; Πώς τα πηγαίνουμε με το κόστος; Βελτιώνουμε την αποδοτικότητα; Το επίκεντρο εδώ βρίσκεται στις καθημερινές διαστάσεις του κόστους και των υπηρεσιών και στον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούμε τα πάντα.

Εργάζομαι επίσης στον Εικονικό Πύργο Ελέγχου Ωκεανών, τον οποίο εγκαινιάσαμε το 2021. Πρόκειται για ένα κεντρικά διαχειριζόμενο σύστημα που ενσωματώνει και εκτελεί όλες τις ωκεάνιες και εναέριες μετακινήσεις μας. Κινούμαστε προς ένα μοντέλο όπου ένας κύριος πάροχος εφοδιαστικής χρησιμοποιεί ένα κεντρικό σύστημα για τη διαχείριση όλων των παγκόσμιων μετακινήσεών μας.

Τέλος, διαχειρίζομαι την απεξάρτηση από τον άνθρακα της εφοδιαστικής μας στους ωκεανούς. Προσδιορίζουμε πού βρισκόμαστε τώρα όσον αφορά τις εκπομπές μας στους ωκεανούς και πώς μπορούμε να μειώσουμε τον αντίκτυπό μας στο κλίμα. Τα αρχικά μας μέτρα επικεντρώθηκαν στη βελτίωση της αποδοτικότητας, στη μείωση του αριθμού των εμπορευματοκιβωτίων που χρησιμοποιούμε και στην ελάττωση των ενεργειακών απαιτήσεων και του χρόνου αναμονής αυτών των εμπορευματοκιβωτίων. Πέραν αυτού, θα επικεντρωθούμε στον μετασχηματισμό, διερευνώντας πλοία επόμενης γενιάς και καύσιμα επόμενης γενιάς.

Γιατί είναι σημαντική η αντιμετώπιση των εκπομπών από τη ναυτιλία;

Ένα πλοίο με containers κατά τη διάρκεια φόρτωσης σε λιμάνι

Αν μετρήσετε τις παγκόσμιες εκπομπές στους ωκεανούς στο σύνολό τους, αντιστοιχούν στις εκπομπές της έκτης μεγαλύτερης χώρας, δηλαδή είναι ίσες με τις συνολικές εκπομπές της Γερμανίας. Η ναυτιλία είναι επίσης αργός παίκτης όσον αφορά την κλιματική δράση – δεν υπήρχαν πρότυπα εκπομπών για τα καύσιμα μέχρι το τέλος του 2019, όταν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός έθεσε όρια στη χρήση θείου. Επομένως, ο κλάδος έχει να καλύψει κάποια κενά.

Για την Unilever, οι θαλάσσιες αποστολές αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μικρό μερίδιο των εκπομπών της εφοδιαστικής μας, οι οποίες με τη σειρά τους αντιπροσωπεύουν μόλις το 3% των συνολικών μας εκπομπών. Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή είναι πρόβλημα για όλους μας και αν μεγάλες εταιρείες όπως εμείς, ως ιδιοκτήτες φορτίων και ναυλωτές, δεν αναλάβουν ηγετικό ρόλο, τότε ποιος θα το κάνει;

Ποια πρακτικά μέτρα λαμβάνουμε για να μειώσουμε τις εκπομπές μας από τη ναυτιλία;

Στόχος μας είναι να μειώσουμε τις εκπομπές μας από τη ναυτιλία κατά 40% έως το 2029 σε σχέση με το 2020 και κατόπιν να επιτύχουμε καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2039. Όπως είπα, τα άμεσα οφέλη αφορούν την αποτελεσματικότητα – ποιος είναι ο βέλτιστος τύπος εμπορευματοκιβωτίου; Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα εμπορευματοκιβώτια θα είναι γεμάτα κατά τη μετακίνηση; Πώς μπορούμε να μειώσουμε την απόσταση που διανύουμε; Στη συνέχεια, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα εμπορευματοκιβώτια. Μετράμε τις εκπομπές των μεταφορέων σε επίπεδο εμπορικού διαδρόμου και έχουμε επίσης αρχίσει να χρησιμοποιούμε την αποδοτικότητα των εκπομπών ως ένα από τα κριτήρια για την επιλογή των μεταφορέων κατά τη διάρκεια των διαδικασιών υποβολής προσφορών.

Αυτά αποτελούν τα προσιτά οφέλη και θα βοηθήσουν στην επίτευξη του στόχου για μείωση των εκπομπών κατά 40%, αλλά δεν θα μας οδηγήσουν στο καθαρό μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών μέχρι το 2039. Γι' αυτό τον λόγο εξετάζουμε επίσης τη χρήση πλοίων επόμενης γενιάς και εναλλακτικών καυσίμων. Όμως, η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι ευέλικτη σε αυτό το θέμα. Για παράδειγμα, μόνο ορισμένοι μεταφορείς έχουν επιλέξει να κάνουν σταδιακά βήματα με τη χρήση βιοκαυσίμων, μιας πηγής ενέργειας από ζωντανή ύλη – καλύτερη από το πετρέλαιο, αλλά ως μεμονωμένη δράση δεν κάνει μεγάλη διαφορά, ακόμη και όταν προέρχεται με βιώσιμο τρόπο από τις τοπικές αγορές. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι πρόκειται για μια μεταβατική λύση.

Άλλοι μεταφορείς έχουν λάβει την απόφαση να στραφούν κατευθείαν σε καθαρές μηδενικές εκπομπές, επομένως εργάζονται σε λύσεις με βάση τη μεθανόλη, την αμμωνία και το υδρογόνο. Όμως όλες αυτές οι τεχνολογίες εξελίσσονται και καμία από αυτές δεν έχει ακόμη καθιερωθεί με κλιμακωτό τρόπο.

Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το προγενέστερο στάδιο της παραγωγής αυτών των καυσίμων. Εργαζόμαστε προς την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου «από την πηγή μέχρι την κατανάλωση», δηλαδή ακόμη και αν ένα καύσιμο θεωρείται καθαρό, πρέπει να γνωρίζουμε πού παράγεται και πώς. Ποιες εκπομπές προκύπτουν κατά τη διαδικασία; Επί του παρόντος, δεν υπάρχει αρκετή σαφήνεια σχετικά με τα καύσιμα μηδενικών εκπομπών, αλλά τα επόμενα χρόνια θα γίνουν περισσότερες βιομηχανικές δοκιμές και θα τις παρακολουθούμε στενά.

Πώς ο εικονικός πύργος ελέγχου των ωκεανών μας συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών και του κόστους μας;

Πλοίο με containers πλέει σε ανοιχτή θάλασσα

Ο εικονικός πύργος ελέγχου μας συνδέεται απευθείας με τους θαλάσσιους μεταφορείς, τους παρόχους δορυφορικών δεδομένων που παρακολουθούν και εντοπίζουν τις αποστολές, καθώς και με εταιρείες που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με εξωτερικές απειλές και γεγονότα κινδύνου, για να σχηματίσουν μια ψηφιακή υποδομή που μας επιτρέπει να παρακολουθούμε τις αποστολές μας σε πραγματικό χρόνο. Κατά την εκκίνησή του το 2021, χρησιμοποιήσαμε το σύστημα για τη δημιουργία αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων ώστε να ενημερώνουμε τους ανθρώπους για τυχόν προκλήσεις και καθυστερήσεις, εξοικονομώντας χρόνο για τους εργαζόμενους και βελτιώνοντας την παραγωγικότητα. Στη συνέχεια, το 2022, αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε το σύστημα για μετρήσεις CO2 σε πραγματικό χρόνο.

Γνωρίζουμε το πλοίο που χρησιμοποιείται για κάθε αποστολή, γνωρίζουμε την απόσταση που έχει διανύσει και γνωρίζουμε τον τύπο του εμπορευματοκιβωτίου που χρησιμοποιούμε, καθώς και τις ανά μονάδα εκπομπές των μεταφορέων. Συνεπώς, μόλις το εμπορευματοκιβώτιο ολοκληρώσει τη διαδρομή του, οι εκπομπές υπολογίζονται αυτόματα και προστίθενται στο σύστημα παρακολούθησής μας. Μπορούμε να αναλύσουμε αυτά τα δεδομένα ανά ναυτιλιακό δρομολόγιο, ανά μεταφορέα, ανά αγορά, ανά εισαγωγέα, για να δούμε πού τα πηγαίνουμε καλά και πού όχι. Παρέχει εικόνα σχετικά με τις εκπομπές μας σε αναλυτικό επίπεδο, βοηθώντας μας να καταλάβουμε πού πρέπει να αναλάβουμε δράση.

Διαπιστώσαμε ότι δεν αξιοποιούσαμε πλήρως τη χωρητικότητα των εμπορευματοκιβωτίων μας. Ο πύργος ελέγχου μάς βοήθησε να εξετάζουμε τόσο τις εκπομπές όσο και την αποδοτικότητα, μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος ειδοποίησης, το οποίο επισημαίνει πότε η χωρητικότητα ήταν κάτω από το 60% και παρέχει δεδομένα σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο και τις επιπτώσεις των εκπομπών CO2, προσφέροντας ένα πειστικό επιχειρηματικό επιχείρημα για την εξεύρεση λύσεων.

Μέχρι στιγμής, το σύστημα του εικονικού πύργου ελέγχου μάς έχει βοηθήσει να επιτύχουμε εξοικονόμηση πόρων σε ποσοστό 25% των δαπανών μας. Μας βοήθησε επίσης να μειώσουμε τις εκπομπές από τις αποστολές μας κατά περίπου 15% το 2022. Τώρα συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με τη θερμοκρασία της θάλασσας προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση των εμπορευματοκιβωτίων με ελεγχόμενη θερμοκρασία και εξετάζουμε την αποτελεσματικότητα των δρομολογίων, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που συλλέγονται για να δοκιμάσουμε και να αποδείξουμε διάφορες υποθέσεις.

Πώς χρησιμοποιούμε την επιρροή μας για να προωθήσουμε ευρύτερες αλλαγές στο σύστημα;

Είμαστε μέλος της πλατφόρμας Cargo Owners for Zero Emission Vessels (coZEV). Αυτό το δίκτυο συγκεντρώνει διάφορους ναυλωτές που έχουν δεσμευτεί να αγοράζουν μόνο υπηρεσίες θαλάσσιων εμπορευματικών μεταφορών με καύσιμα μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2040, ώστε να μπορούμε να εξετάσουμε τι συμβαίνει στον κλάδο, τι μπορούμε να κάνουμε στον δικό μας τομέα και πώς μπορούμε να επηρεάσουμε την ευρύτερη πολιτική.

Όταν οι νομοθέτες συμφώνησαν στην πρώτη απαίτηση για πράσινα καύσιμα στη ναυτιλία το 2022, ήμασταν μία από τις 50 εταιρείες του κλάδου που ζητούσαν από την ΕΕ να αυξήσει την υποχρέωση για πράσινο υδρογόνο στη ναυτιλία από 2% σε τουλάχιστον 6% έως το 2035. Είμαστε επίσης συνδεδεμένοι με το Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Φόρουμ, το οποίο εξετάζει τη δημόσια πολιτική και τη δέσμευση, καθώς και με τις ομάδες εργασίας του Ινστιτούτου Aspen για την απεξάρτηση της ναυτιλίας από τον άνθρακα.

Εδώ είναι που, ως ιδιοκτήτης φορτίων, διαδραματίζουμε μεγάλο ρόλο. Ένας ναυλωτής όπως εμείς, ο οποίος έχει αντικειμενική άποψη για το τι είναι καλό για τον πλανήτη, υποστηρίζοντας τις σωστές πρωτοβουλίες μέσω των μακροχρόνιων συνεργασιών μας με τους προμηθευτές και της συμμετοχής μας στη δημόσια πολιτική, μπορούμε να αποδείξουμε ότι παίρνουμε στα σοβαρά την απεξάρτηση από τον άνθρακα.

Έτσι, παρόλο που η Unilever είναι μόνο μια σταγόνα σε αυτόν τον μεγάλο ωκεανό, η σταγόνα μας έχει σημασία καθώς μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της αλλαγής. Ένα από τα αγαπημένα μου αποφθέγματα είναι από τον Γκάντι – «γίνε η αλλαγή που θέλεις να δεις». Η ναυτιλιακή βιομηχανία μπορεί να φαίνεται πολύπλοκη, αλλά θεωρώ ότι, μαζί με άλλες μεγάλες εταιρείες, πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε τη διαφορά, πράττοντας αυτό που μπορούμε υπό τον έλεγχό μας και στέλνοντας ένα μήνυμα ζήτησης για καθαρότερα καύσιμα. Η αλλαγή μπορεί να γίνει αργά και ίσως να υπάρξουν κάποιες αποτυχίες, αλλά αν συνεχίσουμε, τελικά θα φτάσουμε εκεί που πρέπει.

Επάνω