Γρήγορη μετάβαση προς Περιεχόμενο

Γιατί επικαιροποιούμε το Σχέδιο Δράσης μας για το Κλίμα

Δημοσιευμένο:

Το επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης μας για το Κλίμα (CTAP) καθορίζει τους νέους φιλόδοξους στόχους της Unilever για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ανακαλύψτε πώς εντείνουμε τις προσπάθειές μας ώστε να βελτιστοποιήσουμε τον αντίκτυπό μας μέχρι το 2030 και πώς η ανάληψη επείγουσας δράσης, θα βοηθήσει και την επιχείρησή μας μακροπρόθεσμα.

Εργαζόμενοι της Unilever συζητούν μπροστά από ηλιακά panel - φωτοβολταϊκά

Εδώ και πολλά χρόνια, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι σημαντική για την Unilever και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί βασικό στόχο της πολιτικής μας. Από το 2015 έως σήμερα έχουμε μειώσει τις λειτουργικές μας εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) κατά 74%, κυρίως μέσω της μετάβασής μας σε ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια κι έχουμε επίσης μειώσει και τον αντίκτυπο που έχουν τα προϊόντα μας στο περιβάλλον.

Καθώς όμως κοιτάμε προς τον μακροπρόθεσμο, φιλόδοξο στόχο μας, να επιτύχουμε μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας μας, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε αλλάζουν και οι λύσεις μας πρέπει να μετασχηματιστούν ομοίως. Μπαίνουμε σε μια εποχή που δικαίως θέτει σε διερεύνηση το πώς και πότε λαμβάνουν οι εταιρείες δράση για το κλίμα. Έπρεπε λοιπόν να εξελίξουμε τη στρατηγική μας έτσι ώστε μέχρι το 2030 να μπορέσουμε να επιτύχουμε ριζικές μειώσεις στις εκπομπές ρύπων εκτός του άμεσου ελέγχου μας με ταυτόχρονη ανάπτυξη της επιχείρησής μας.

Εξασφαλίζοντας ότι η δράση μας είναι στοχευμένη

Με την πάροδο των ετών και την εμπειρία μας ,αποκτήσαμε πολύτιμες γνώσεις για το ποιες μέθοδοι είναι αποτελεσματικές και ποιες όχι. Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την εμπειρία, σε συνδυασμό με τις νέες εξελίξεις στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία καθώς και μέσα από συνεργασίες, για να βελτιστοποιήσουμε τις προσπάθειές μας εκεί όπου μπορούμε να έχουμε το μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο.

Το επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης για την Kλιματική Aλλαγή (CTAP), το οποίο υποστηρίχθηκε από το 97,5% των μετόχων μας κατά τη Γενική Συνέλευση του 2024, περιγράφει τη στρατηγική μας για τη βραχυπρόθεσμη μείωση των εκπομπών, ενώ παράλληλα θέτει σε εφαρμογή τα βασικά στοιχεία για την επίτευξη μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων. Περιλαμβάνει νέους βραχυπρόθεσμους, επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030, οι οποίοι έχουν εγκριθεί από την πρωτοβουλία Science Based Targets, καθώς και δέκα τομείς δράσης σε όλη την αλυσίδα αξίας μας.

Το Σχέδιο Δράσης αυτό είναι πραγματικά σημαντικό, διότι μας επιτρέπει να κατανοήσουμε πού βρίσκονται τα επίπεδα εκπομπών μας σε ολόκληρη την επιχείρησή μας και την αλυσίδα αξίας μας. Έχουμε πλέον χαρτογραφήσει χρονικά και οικονομικά την πορεία μας και μπορούμε να αναλάβουμε δράση σε κάθε μια από τις επιχειρηματικές μας κατηγορίες. Αυτό σημαίνει λιγότερη έκθεση στη μεταβλητότητα της αγοράς ενέργειας και μεγαλύτερη ασφάλεια στον εφοδιασμό σε βασικές καλλιέργειες και προϊόντα.

Rebecca Marmot, Επικεφαλής Υπεύθυνη Βιώσιμης Ανάπτυξης της Unilever

Επείγουσα δράση: κατανόηση της αξιολόγησης της επένδυσης

Για να επιτύχουμε, θέλουμε να καταστήσουμε το Σχέδιο Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή μας αναπόσπαστο μέρος του τρόπου με τον οποίο αξιολογούμε τις επιχειρηματικές μας επιδόσεις. Ξεκινάμε θέτοντας βραχυπρόθεσμους στόχους και ενσωματώνουμε μέτρα που πρέπει να λάβουμε για τη μείωση των εκπομπών μας στον αρχικό, στρατηγικό σχεδιασμό και στον προϋπολογισμό μας. Συνεργαζόμαστε με κάθε έναν από τα Business Units μας για τη σωστή οικονομική χαρτογράφηση, έτσι ώστε στόχοι και ενέργειες να εμπεριέχονται στα αντίστοιχα σχέδια οικονομικής ανάπτυξης της αλυσίδας αξίας μας. Ως επιπλέον κίνητρο, συνδέουμε την επιβράβευση με την επίτευξη αειφόρου επίδοσης.

Διακρίνουμε ήδη κάποια από τα επιχειρηματικά οφέλη. Τα έργα ενεργειακής απόδοσης έχουν εξοικονομήσει στη Unilever πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ από το 2008 και τα τελευταία χρόνια, τα έργα μας για την αναγεννητική γεωργία έχουν βοηθήσει στη δημιουργία πιο ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού, μειώνοντας τις εκπομπές και το κόστος καθ’ όλη τη διαδικασία.

Αυτές οι αποδόσεις απαιτούν ωστόσο προκαταβολικές επενδύσεις. Τα επόμενα τρία χρόνια, θα επενδύσουμε 150 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα απαλλαγής από τον άνθρακα στην παραγωγή μας, εστιάζοντας στην απαλλαγή της θερμικής και ηλεκτρικής μας ενέργειας από τον άνθρακα, αυξάνοντας τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας και μειώνοντας τις εκπομπές από την ψύξη. Επενδύουμε επίσης στην προστασία της φύσης. 325 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν στις ελαιοχημικές εγκαταστάσεις μας Unilever στην Ινδονησία, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να ανταποκριθούμε στην τρέχουσα και μελλοντική ζήτηση για προϊόντα χωρίς την ανάγκη αποψίλωσης των δασών.

Και συνεχίζουμε να επενδύουμε - 1 δισ. ευρώ σε έργα για το κλίμα, τη φύση και τη μείωση των αποβλήτων μέχρι το 2030 - από τα οποία είχαμε ήδη δαπανήσει και δεσμευτεί για 300 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2023.

Η συνεργασία κρίνεται απαραίτητη

Γνωρίζουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις για την επίτευξη των στόχων μας, ορισμένες από τις οποίες δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε χωρίς ευρύτερες αλλαγές. Στο Πλάνο Δράσης μας περιγράφουμε από τι εξαρτόμαστε και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να συνεργαστούμε με τις κυβερνήσεις, τις ρυθμιστικές αρχές, τη βιομηχανία και τους καταναλωτές για να αντιμετωπίσουμε τα εμπόδια, να προωθήσουμε την καινοτομία και να κλιμακώσουμε τις λύσεις, τώρα αλλά και τα επόμενα χρόνια.

Η συνεργασία μας με τους βασικούς μας προμηθευτές για την επίσπευση της δράσης για το κλίμα, με τη βιομηχανία για την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων στα χημικά συστατικά, με τους εμπορικούς συνδέσμους (PDF 1.39 MB) για την ευθυγράμμιση των θέσεών μας και με τις κυβερνήσεις σε πιο εντατική μορφή, θα μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε το όραμά μας για μια νέα εποχή ηγεσίας στην αειφορία, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης μας για Ανάπτυξη.

Χρησιμοποιώντας σθεναρά τη φωνή μας και συγκαλώντας άλλες δυνάμεις προκειμένου να αναδείξουμε τι μας ευνοεί και τι μας εμποδίζει σε αυτήν την προσπάθεια, πιστεύουμε ότι μπορούμε να κινηθούμε ταχύτερα προς τους στόχους μας και να συμβάλουμε στην επίτευξη της «κλιματικής ουδετερότητας» προωθώντας παράλληλα την επιτυχία της επιχείρησης μας.

Η επίτευξη των στόχων μας αναφορικά με το περιβάλλον εξαρτάται από την σύναψη συνεργασιών. Η συνεργασία βρίσκεται στο επίκεντρο του τρόπου με τον οποίο έχουμε προσεγγίσει τη βιωσιμότητα μέχρι σήμερα - και αυτό είναι κάτι που πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε.

Hein Schumacher, Διευθύνων Σύμβουλος της Unilever

Παρακολουθήστε τη συζήτηση του CEO της Unilever Hein Schumacher και της Chief Sustainability Officer Rebecca Marmot για το Σχέδιο Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή.

Επάνω