ΠΡΟΣΟΧΗ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

Έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο ψευδής αγγελία που δεν έχει αναρτηθεί από την εταιρεία μας και ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα.

"Σε κυπριακή ιστοσελίδα αναρτήθηκε αγγελία μέσω της οποίας η εταιρεία μας επιθυμεί δήθεν να προσλάβει διοικητικούς λειτουργούς, μηχανικούς ιατρικών υπηρεσιών, καθαριστές, κλπ., με μισθό € 120.000. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η συγκεκριμένη αγγελία είναι ψευδής, δεν έχει αναρτηθεί από την εταιρεία μας και ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα".

Εξερευνήστε περισσότερο αυτά τα θέματα