Νέος CFO

O Jean-Marc Huet αναλαμβάνει από την 1η Ιανουαρίου 2010 τη θέση του Chief Financial Officer (CFO) της εταιρείας.

Στις 16 Δεκεμβρίου η Unilever ανακοινώσε ότι ο Jean-Marc Huet αναλαμβάνει από την 1η Ιανουαρίου 2010 τη θέση του Chief Financial Officer (CFO) της εταιρείας.

Ο Jean-Marc Huet έχει διατελέσει επίσης στη θέση του CFO και στην εταιρεία Bristol-Myers Squibb ενώ η πολυετής εμπειρία του στον χώρο των οικονομικών αποτελεί σπουδαίο εχέγγυο για τη συμβολή του στην ανάπτυξη της Unilever.

Εξερευνήστε περισσότερο αυτά τα θέματα