Γρήγορη μετάβαση προς Περιεχόμενο

Η ΚLINEX στο πλάι 150 Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων σε όλη την Ελλάδα.

Δημοσιευμένο:

Μέσος όρος ανάγνωσης: 1 Λεπτό

Καλύπτει τις ανάγκες σε προϊόντα καθαρισμού για ένα χρόνο.

Η ΚLINEX στο πλάι 150 Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων σε όλη την Ελλάδα

Η ΚLINEX εγκαινιάζει την πρωτοβουλία «Καθαροί Ζούμε στο Σχολείο» με την οποία προσφέρει δωρεάν καθαριστικά προϊόντα για ένα χρόνο σε 150 Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδας.
Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να συμβάλλει στη δημιουργία προϋποθέσεων ώστε το περιβάλλον μέσα στο οποίο τα παιδιά μας μαθαίνουν, παίζουν και αναπτύσσονται να είναι υγιεινά καθαρό και ασφαλές.

Γιατί, σύμφωνα με μελέτες, υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ ενός υγιεινά καθαρού σχολικού περιβάλλοντος και της επίδοσης των μαθητών, καθώς και της ανάπτυξης σημαντικών κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, που είναι πολύτιμες για το μέλλον τους.

Η ΚLINEX στο πλάι 150 Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων σε όλη την Ελλάδα

Το πρόγραμμα «Καθαροί Ζούμε στο Σχολείο» ξεκίνησε τον Μάιο του 2016 με στόχο να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

Άλλωστε, η ΚLINEX για πάνω από 60 χρόνια, βρίσκεται κοντά στην ελληνική οικογένεια, φροντίζοντας για την υγιεινή καθαριότητα του σπιτιού μας. Ως ο ειδικός στην απολύμανση συμβάλλει στη δημιουργία ενός υγιεινά καθαρού και ασφαλούς περιβάλλοντος για εμάς και όσους αγαπάμε, όχι μόνο στο σπίτι αλλά και σε όλους τους χώρους που δραστηριοποιούνται τα παιδιά μας.

Μάθετε περισσότερα για την πρωτοβουλία στο www.klinex.gr

Η ΚLINEX στο πλάι 150 Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων σε όλη την Ελλάδα.
Επάνω