Γρήγορη μετάβαση προς Περιεχόμενο

Δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

Δημοσιευμένο:

Μέσος όρος ανάγνωσης: 8 Λεπτά

Επένδυση 1 δις ευρώ στο Ταμείο για το Κλίμα και τη Φύση

Two hands holding a seedling

Η Unilever ανακοίνωσε διεθνώς μια νέα σειρά μέτρων και δεσμεύσεων που έχουν σχεδιαστεί για τη βελτίωση της υγείας του πλανήτη, αναλαμβάνοντας έτσι ακόμη πιο αποφασιστική δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία της φύσης, προκειμένου να συμβάλλει στη διατήρηση πόρων για τις μελλοντικές γενιές.

Θα επιτύχουμε μηδενικές εκπομπές από όλα τα προϊόντα μας έως το 2039. Επίσης, θα ηγηθούμε προγραμμάτων προστασίας και αποκατάστασης των δασών, του εδάφους και της βιοποικιλότητας, μέσα από τη συνεργασία με μια νέα γενιά αγροτών και μικροκαλλιεργητών, ενώ θα συνεργαστούμε επίσης με κυβερνήσεις και άλλους οργανισμούς για να βελτιώσουμε την πρόσβαση σε νερό τοπικών κοινωνιών όπου παρατηρείται λειψυδρία.

Για την επιτάχυνση των σκοπών αυτών, τα προϊόντα της Unilever σε παγκόσμιο επίπεδο θα επενδύσουν συλλογικά 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε ένα νέο ειδικό Ταμείο για το Κλίμα και τη Φύση. Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί την επόμενη δεκαετία για ουσιαστικές και αποφασιστικές δράσεις, όπως αποκατάσταση τοπίων, αναδάσωση, απομόνωση του άνθρακα, προστασία της άγριας ζωής και διατήρηση των υδάτων. Οι νέες πρωτοβουλίες θα βασιστούν στο μεγάλο έργο που έχει ήδη ξεκινήσει, όπως το πρόγραμμα των Ben & Jerry’s για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από γαλακτοπαραγωγικές φάρμες. Το Seventh Generation υποστηρίζει την καθαρή ενέργεια για όλους · και η Knorr υποστηρίζει τους αγρότες να καλλιεργούν με πιο βιώσιμες πρακτικές.

Ο Alan Jope, Διευθύνων Σύμβουλος της Unilever, εξηγεί: «Την ώρα που ο κόσμος αντιμετωπίζει τις καταστροφικές επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19, καθώς και πολύ σοβαρά ζητήματα ανισότητας, δεν μπορούμε να ξεχνάμε την παγκόσμια απειλή της κλιματικής κρίσης, η οποία δεν αποτελεί μόνο μία κρίσιμη περιβαλλοντική ανάγκη, αλλά έχει τρομερό αντίκτυπο στη ζωή και την καθημερινότητά μας. Έχουμε μεγάλη ευθύνη να συμβάλουμε στην αντιμετώπισή της, τόσο σε εταιρικό επίπεδο, όσο και μέσω δράσεων από τα ίδια μας τα προϊόντα».

Καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης

Ήδη έχουμε δεσμευτεί να μηδενίσουμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τη λειτουργία μας και να μειώσουμε κατά το ήμισυ το αποτύπωμα των αερίων του θερμοκηπίου των προϊόντων σε όλη την εφοδιαστική μας αλυσίδα, έως το 2030. Ως απάντηση στο μέγεθος και τον επείγοντα χαρακτήρα της κλιματικής κρίσης, δεσμευτήκαμε επιπλέον για μηδενικές εκπομπές από όλα τα προϊόντα μας έως το 2039 - από την προμήθεια των πρώτων υλών που χρησιμοποιούμε, μέχρι το σημείο πώλησης των προϊόντων μας. Για να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο 11 χρόνια πριν από την προθεσμία του 2050 που προβλέπεται στη Συμφωνία του Παρισιού, πρέπει να δουλέψουμε από κοινού με τους συνεργάτες μας σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, ώστε να επιτύχουμε συλλογικά χαμηλότερα επίπεδα εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Ως εκ τούτου, θα δοθεί προτεραιότητα στο χτίσιμο συνεργασιών με τους προμηθευτές μας, οι οποίοι έχουν θέσει και δεσμευτεί για τους δικούς τους αντίστοιχους στόχους.

Η διαφάνεια σχετικά με το αποτύπωμα του άνθρακα θα αποτελέσει επιταχυντή στον παγκόσμιο αγώνα για μηδενικές εκπομπές και είναι φιλοδοξία της εταιρείας μας να κοινοποιείται το αποτύπωμα άνθρακα κάθε προϊόντος που πουλάμε. Για να γίνει αυτό, θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα για τους προμηθευτές μας όπου θα δηλώνουν, σε κάθε τιμολόγιο, το αποτύπωμα άνθρακα των αγαθών και των υπηρεσιών που παρέχονται και θα χτίσουμε συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις και οργανισμούς για την τυποποίηση της συλλογής, ανταλλαγής και επικοινωνίας δεδομένων. Ο αγώνας προς το μηδέν πρέπει να είναι μια συλλογική προσπάθεια και μια επιχείρηση από μόνη της δεν μπορεί να οδηγήσει τη μετάβαση με την ταχύτητα που απαιτείται. Στη Unilever καλούμε όλες τις κυβερνήσεις να θέσουν φιλόδοξους στόχους για μηδενικές εκπομπές, καθώς και βραχυπρόθεσμους στόχους μείωσης των εκπομπών, υποστηριζόμενοι από την ενεργοποίηση πλαισίων πολιτικής, όπως η τιμολόγηση του άνθρακα.

Προστασία και «αναγέννηση» της φύσης

Η εταιρεία μας ηγείται του κλάδου της σε πρακτικές βιώσιμης προμήθειας για πάνω από μια δεκαετία και είμαστε περήφανοι για το γεγονός ότι το 89% των προϊόντων μας που σχετίζονται με τα δάση πιστοποιούνται ως βιώσιμης προέλευσης, με βάση παγκόσμια αναγνωρισμένα πρότυπα. Ωστόσο, για να σταματήσει η αποψίλωση των δασών, πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας.

Για να επιτύχουμε μια αλυσίδα εφοδιασμού χωρίς αποψίλωση δασών έως το 2023, θα αυξήσουμε την ιχνηλασιμότητα και τη διαφάνεια χρησιμοποιώντας αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες - όπως παρακολούθηση μέσω δορυφόρου, παρακολούθηση γεωγραφικής θέσης και blockchain - επιταχύνοντας την ένταξη των μικρών ιδιοκτητών και αλλάζοντας την προσέγγισή μας για την προμήθεια παραγώγων. Η εταιρεία μας δεσμεύτηκε επίσης να συνεργαστεί με τη βιομηχανία, ΜΚΟ και κυβερνήσεις, ώστε πέρα από τα δάση, τους τυρφώνες και τα τροπικά δάση, να προστατευτούν άλλες σημαντικές περιοχές υψηλής αξίας διατήρησης και υψηλών αποθεμάτων άνθρακα που απειλούνται να μετατραπούν σε αρόσιμη γη, με δυνητικά καταστροφικές επιπτώσεις στους φυσικούς βιότοπους.

Εκτός από τη συνέχιση της προώθησης των αειφόρων πρώτων υλών και του τερματισμού της αποψίλωσης των δασών, προσπαθούμε να βοηθήσουμε στην «αναγέννηση» της φύσης: αύξηση της τοπικής βιοποικιλότητας, αποκατάσταση της υγείας του εδάφους, διατήρηση και προσβασιμότητα σε νερό. Για να το πετύχουμε αυτό, θα ενδυναμώσουμε μια νέα γενιά αγροτών και μικροκαλλιεργητών που έχουν δεσμευτεί να προστατεύσουν τις καλλιέργειές τους. Οι πρωτοβουλίες που θα πραγματοποιήσουμε περιλαμβάνουν την εξασφάλιση νόμιμων δικαιωμάτων γης, την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και την οικονομική ένταξη και ανάπτυξη πρακτικών αποκατάστασης. Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα βελτιώσει τη διαβίωση των μικροκαλλιεργητών και θα τους δώσει ώθηση για την αναζωογόνηση της φύσης.

Η Unilever εισάγει επίσης έναν πρωτοποριακό Κώδικα Καλλιεργητικών Πρακτικών για όλους τους προμηθευτές της. Ο νέος κώδικας θα βασιστεί στον υπάρχοντα Κώδικα Αειφόρου Γεωργίας, ο οποίος αναγνωρίζεται ευρέως ως ο καλύτερος στην κατηγορία του κλάδου και θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τις γεωργικές πρακτικές που βοηθούν στην ανοικοδόμηση κρίσιμων πόρων. Όπως και στο παρελθόν, η εταιρεία μας θα διαθέσει τον νέο Κώδικα σε οποιονδήποτε οργάνωση θελήσει να τον αξιοποιήσει - με στόχο να οδηγήσει την αλλαγή σε ολόκληρη τη βιομηχανία.

Παράλληλα, θα εντείνουμε τις άμεσες προσπάθειες που σχετίζονται με το νερό, καθώς το 40% του πληθυσμού παγκοσμίως επηρεάζεται από τη λειψυδρία και περισσότεροι από 2,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι καταναλώνουν μη ασφαλές πόσιμο νερό.1Σχεδιάζουμε να υλοποιήσουμε προγράμματα διαχείρισης υδάτων για τοπικές κοινότητες σε 100 περιοχές έως το 2030. Για να το πετύχουμε, θα αξιοποιήσουμε τα πορίσματα του προγράμματος Prabhat στην Ινδία, το οποίο αντιμετωπίζει την ποιότητα του νερού και τους κινδύνους εφοδιασμού στα εργοστάσιά μας. Αυτό το πρόγραμμα ακολουθεί μια κοινοτική προσέγγιση στη διαχείριση των υδάτων, και όχι μόνο βοηθάει τους αγρότες σε όλες τις καλλιεργητικές περιοχές, αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζει τη βασική ανθρώπινη ανάγκη για επαρκή και εύκολη πρόσβαση στο νερό. Θα σχεδιαστεί ένα μοντέλο για αυτό το πρόγραμμα διαχείρισης υδάτων και θα πραγματοποιηθεί συνεργασία με βασικούς προμηθευτές για να υλοποιήσουν παρόμοια προγράμματα.

Η Unilever θα συμμετάσχει επίσης στο 2030 Water Resources Group, μια πλατφόρμα πολλών ενδιαφερόμενων μερών που δημιούργησε η Παγκόσμια Τράπεζα, για να συμβάλει στη μετασχηματιστική αλλαγή και στην οικοδόμηση της ανθεκτικότητας στη διαχείριση των υδάτων σε βασικές αγορές που αντιμετωπίζουν προβλήματα ύδρευσης, όπως η Ινδία, η Βραζιλία, η Νότιος Αφρική, το Βιετνάμ και η Ινδονησία.

Για την περαιτέρω προστασία των υδάτινων πόρων, στόχος είναι επίσης να καταστούν τα προϊόντα μας βιοδιασπώμενα έως το 2030, για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις τους στα υδάτινα οικοσυστήματα. Παρόλο που ορισμένα από τα συστατικά που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή δεν έχουν βιώσιμες βιοδιασπώμενες εναλλακτικές λύσεις, θα προχωρήσουμε σε συνεργασίες που θα συμβάλλουν σε καινοτόμες λύσεις για να πετύχουμε το φιλόδοξο σχέδιό μας.

Ο Marc Engel, Επικεφαλής Εφοδιαστικής Αλυσίδας στη Unilever, αναφέρει: «Η συλλογική μας ευθύνη για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης είναι να πετύχουμε την απόλυτη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, κι όχι απλώς να επικεντρωθούμε στην αντιστάθμιση - και έχουμε το μέγεθος και την θέληση να το κάνουμε. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Εάν θέλουμε να έχουμε έναν υγιή πλανήτη για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει επίσης να φροντίσουμε τη φύση: δάση, βιοποικιλότητα εδάφους και οικοσυστήματα νερού. Στα περισσότερα μέρη του κόσμου, η οικονομική και κοινωνική ένταξη των αγροτών και των μικροκαλλιεργητών στη βιώσιμη γεωργική καλλιέργεια είναι ο μοναδικός πιο σημαντικός μοχλός αλλαγής για την αναστολή της αποψίλωσης, την αποκατάσταση των δασών και την «αναγέννηση» της φύσης. Πρέπει, επομένως, να ενδυναμώσουμε και να συνεργαστούμε με μια νέα γενιά αγροτών και μικροκαλλιεργητών, προκειμένου να κάνουμε ένα βήμα αλλαγής στην αναγέννηση της φύσης».

Ο Alan Jope καταλήγει: «Ο πλανήτης βρίσκεται σε κρίση και πρέπει να αναλάβουμε αποφασιστική δράση για να σταματήσουμε τις ζημιές και να αποκαταστήσουμε την υγεία του. Πέρσι, εκπονήσαμε ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση του πιο ορατού περιβαλλοντικού ζητήματος που έχουμε στη βιομηχανία καταναλωτικών αγαθών: τις πλαστικές συσκευασίες. Θέτουμε νέους και φιλόδοξους στόχους που περιλαμβάνουν το ήμισυ της χρήσης του παρθένου πλαστικού και βοηθάμε στη συλλογή και επεξεργασία περισσότερων πλαστικών συσκευασιών από ό, τι πουλάμε. Αν και είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τον αντίκτυπο που έχουν τα προϊόντα μας στη λήξη της ζωής τους, είναι εξίσου σημαντικό να συνεχίσουμε να εξετάζουμε τον αντίκτυπο που έχουν στον πλανήτη κατά την έναρξη της ζωής τους - στην προμήθεια υλικών - καθώς και στην παραγωγή και τη μεταφορά τους. Θα μειώσουμε τον αντίκτυπο αυτό και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε από πλευράς μας για να επαναφέρουμε την υγεία του πλανήτη μας».

1 World Bank

Επάνω