Γρήγορη μετάβαση προς Περιεχόμενο

Επαναξιολόγηση των τοματικών προϊόντων

Δημοσιευμένο:

Μέσος όρος ανάγνωσης: 2 Λεπτά

Η επαναξιολόγηση εμπίπτει στη γενικότερη επιχειρησιακή στρατηγική του Ομίλου της Unilever, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση στην ανάπτυξη

Ευρωπαϊκό βραβείο για το περιβάλλον, για  το πρόγραμμα Συμβολαιακής & Αειφόρου Καλλιέργειας Τομάτας

Ο Όμιλος της Unilever στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των στρατηγικών του επιλογών και με στόχο να συνεχίσει την ίδια επιτυχημένη παρουσία στην ελληνική αγορά, ανακοινώνει ότι θέτει σε επαναξιολόγηση τον κλάδο των τοματικών προϊόντων στην Ελλάδα. Η επαναξιολόγηση εμπίπτει στη γενικότερη επιχειρησιακή στρατηγική του Ομίλου, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση στην ανάπτυξη, με τρόπο ώστε οι μάρκες να αυξάνουν την προστιθέμενη αξία τους και να ενισχύουν το εταιρικό χαρτοφυλάκιο.

Η εταιρία καταγράφει μια μακρόχρονη και εδραιωμένη παρουσία στο συγκεκριμένο κλάδο με τα γνωστά σήματα Pummaro στην Ελλάδα και Πελαργός στην Κύπρο. Για μια δεκαετία στο εργοστάσιο του Pummaro στη Γαστούνη εφαρμόζεται ένα μοναδικό και καινοτόμο πρόγραμμα Αειφόρου και Συμβολαιακής Καλλιέργειας, το οποίο συνιστά βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη μάρκα, χάρη στα πολλαπλά οφέλη του: από τη μια συμβάλλει στην αύξηση της παραγόμενης ποσότητας και ποιότητας της βιομηχανικής τομάτας, ενώ ταυτόχρονα στηρίζει σταθερά τους συνεργαζόμενους παραγωγούς, την τοπική κοινότητα και προστατεύει το περιβάλλον. Σημειώνεται ότι, το Pummaro κατέχει διαχρονικά ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, ενώ το πρώτο και τόσο κρίσιμο εξάμηνο του 2020, κατέγραψε σημαντική ανάπτυξη.

Με δεδομένο ότι η ελληνική αγορά αποτελεί προτεραιότητα για την Unilever, η στρατηγική αναθεώρηση γίνεται με γνώμονα την αναζήτηση του πλέον αποδοτικού μοντέλου για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα των τοματικών προϊόντων. Το σχέδιο αναθεώρησης θα εξετάσει όλες τις πιθανές εναλλακτικές.

Επάνω