Γρήγορη μετάβαση προς Περιεχόμενο

Exploreopuntia

Δημοσιευμένο:

Μέσος όρος ανάγνωσης: 2 Λεπτά

H Unilever συμμετέχει στο ερευνητικό έργο ExploreOpuntia

Greece espa

Αξιοποίηση του καρπού και του βλαστού του φραγκόσυκου στοχεύοντας σε καινοτόμες χρήσεις σε τρόφιμα

Φορείς υλοποίησης:

 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Ε. Ι. Παπαδόπουλος ΑΕ
 • Unilever Knorr ΑΒΕΕ
 • Paxman ΕΠΕ

Υπεργολάβοι:

 • Κύκλος Ποιότητας
 • Μινωϊκή Γη

Διαθρωτικό ταμείο:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Greece ee espa

Σύντομη περιγραφή:

Σκοπός του ερευνητικού έργου ExploreOpuntia είναι η αξιοποίηση διαφορετικών γενοτύπων ελληνικών ποικιλιών φραγκοσυκιάς (Opuntia ficus-indica) μέσω κατάλληλων διεργασιών ώστε να παραληφθούν τελικά προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Σε σύγκριση με άλλα φυτά, οι Opuntias παρέχουν ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων εκμετάλλευσης που προκύπτει από την επεξεργασία των διαφόρων τμημάτων τους. To παρόν έργο εστιάζει στην ολική αξιοποίηση των Opuntias για την παραγωγή αλεύρων, χρωστικών, ελαίου και βιο-προϊόντων χρησιμοποιώντας τον καρπό, νεαρούς βλαστούς γνωστούς και ως nopalitos, τους σπόρους και το φλοιό του καρπού, παραπροϊόντος της επεξεργασίας του φρούτου.

Οι επιμέρους κύριοι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν:

 • το διαχωρισμό του υδατοδιαλυτού και αδιάλυτου κλάσματος φραγκόσυκου για τη χρήση τους ως πρώτες ύλες διατροφής,
 • την ανάπτυξη νέων και βελτιωμένων τροφίμων με αυξημένα ποσοστά διαιτητικών ινών χρησιμοποιώντας το αδιάλυτο μέρος του φραγκόσυκου,
 • την αξιοποίηση του υδατοδιαλυτού μέρους του φραγκόσυκου ως υποκατάστατο σακχάρων και ως ενισχυτικό χρώματος για την παραγωγή νέων και βελτιωμένων τροφίμων,
 • την ενθυλάκωση των χρωστικών του φραγκόσυκου για την ενίσχυση της σταθερότητας της χρωστικής και την αξιοποίηση της στη βιομηχανία τροφίμων,
 • την ανάπτυξη τεχνογνωσίας που αφορά στη βιοτεχνολογική παραγωγή βακτηριακής κυτταρίνης και βιο-χρωστικών από απόβλητα της βιομηχανίας τροφίμων και υπολείμματα του φραγκόσυκου αντίστοιχα,
 • την ανάπτυξη τελικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας που περιέχουν άλευρο (σκόνη) φραγκόσυκου.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Το ερευνητικό έργο ExploreOpuntia αναμένεται να συμβάλει:

 • στην ανάπτυξη τεχνολογιών ξήρανσης και ενθυλάκωσης χρωστικών φραγκόσυκου,
 • στην αξιοποίηση αποβλήτων διατροφής για την παραγωγή βακτηριακής κυτταρίνης και βιο-χρωστικών και την περαιτέρω αξιοποίηση τους στη βιομηχανία τροφίμων,
 • στην ολιστική αξιοποίηση του φραγκόσυκου από τη βιομηχανία τροφίμων,
 • στην αξιοποίηση των κλασμάτων του φραγκόσυκου ως πηγή διαιτητικών ινών, υποκατάστατο σακχάρων και ως μέσο ενίσχυσης χρώματος και γεύσης,
 • στην ανάπτυξη νέων τροφίμων πλούσιων σε διαιτητικές ίνες, βελτιωμένης δομής γεύσης και χρώματος.
Επάνω