Γρήγορη μετάβαση προς Περιεχόμενο

Παρουσιάζουμε το πρόγραμμά μας για μια δικαιότερη, χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία

Δημοσιευμένο:

Μέσος όρος ανάγνωσης: 7 Λεπτά

Η Unilever σήμερα ανακοίνωσε ένα ευρύ φάσμα δεσμεύσεων και δράσεων, οι οποίες στοχεύουν στο να συμβάλλουν σε μια πιο δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία.

A group of diverse people

Λονδίνο, 21 Ιανουαρίου 2021. Η Unilever σήμερα ανακοίνωσε ένα ευρύ φάσμα δεσμεύσεων και δράσεων, οι οποίες στοχεύουν στο να συμβάλλουν σε μια πιο δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία, βελτιώνοντας το βιοτικό επίπεδο σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής της αλυσίδας, δημιουργώντας ευκαιρίες μέσω της ένταξης (inclusion) και προετοιμάζοντας τους ανθρώπους για τη μελλοντική απασχόλησή τους.

Οι κύριες δεσμεύσεις της Unilever περιλαμβάνουν:

  • Διασφάλιση ότι όλοι όσοι παρέχουν άμεσα αγαθά και υπηρεσίες στην εταιρεία θα έχουν απολαβές ή εισόδημα τουλάχιστον στο επίπεδο επαρκούς διαβίωσης, έως το 2030
  • Δαπάνη 2 δισεκατομμυρία ευρώ ετησίως σε εταιρείες προμηθευτών, οι οποίες ανήκουν και διευθύνονται από άτομα ομάδων που υπο-εκπροσωπούνται, έως το 2025
  • Επένδυση σε καινοτόμα, νέα μοντέλα απασχόλησης για τους υπαλλήλους της και εκπαίδευση 10 εκατ. νέων σε βασικές δεξιότητες που θα τους προετοιμάζουν για ευκαιρίες απασχόλησης, έως το 2030

Ο Alan Jope, Διευθύνων Σύμβουλος της Unilever, εξήγησε: «Οι δύο μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα είναι η κλιματική αλλαγή και η κοινωνική ανισότητα. Το προηγούμενο διάστημα έχει διευρύνει αδιαμφισβήτητα το κοινωνικό χάσμα και απαιτείται αποφασιστική και συλλογική δράση για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας που συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, που θα αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα, θα καλλιεργεί το ταλέντο και θα προσφέρει ευκαιρίες σε όλους.

«Πιστεύουμε ότι οι δεσμεύσεις μας θα μετατρέψουν τη Unilever σε μια καλύτερη και ισχυρότερη επιχείρηση, προετοιμασμένη για τις τεράστιες κοινωνικές αλλαγές που βιώνουμε σήμερα - αλλαγές οι οποίες είναι βέβαιο πως θα επιταχυνθούν. Χωρίς μια υγιή κοινωνία, δεν μπορεί να σταθεί μια υγιής επιχείρηση. "

Άνοδος του βιοτικού επιπέδου

Η διασφάλιση ότι οι άνθρωποι έχουν ένα μισθό ή εισόδημα που επαρκεί για τη διαβίωσή τους αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα προς την οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας. Δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να έχουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο, καλύπτοντας τις βασικές ανάγκες μιας οικογένειας: τροφή, νερό, στέγαση, εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, μεταφορές, ένδυση, ενώ περιλαμβάνει μια πρόβλεψη για έκτακτα συμβάντα. Ένας μισθός επαρκούς διαβίωσης για τους εργαζόμενους θα πρέπει να τους δίνει τη δυνατότητα να είναι πλήρως ενεργοί στις κοινότητές τους και να τους βοηθάει να σπάσουν τον κύκλο της φτώχειας.

Επιπλέον, όταν ο μισθός ή το εισόδημα των ανθρώπων επαρκεί για τη διαβίωσή τους, υπάρχει άμεσο όφελος για την οικονομία, δεδομένου ότι έτσι τροφοδοτούνται οι καταναλωτικές δαπάνες, δημιουργούνται θέσεις εργασίας, στηρίζονται οι μικρές επιχειρήσεις, αυξάνεται η παραμονή των εργαζομένων στις εταιρείες και βελτιώνεται η παραγωγικότητα και η ποιότητα της εργασίας - δημιουργώντας συνολικά έναν ηθικό κύκλο οικονομικής ανάπτυξης.

Φιλοδοξία μας είναι να βελτιώσουμε το βιοτικό επίπεδο των χαμηλά αμοιβόμενων εργαζομένων παγκοσμίως. Κατά συνέπεια στοχεύουμε να διασφαλίσουμε ότι, έως το 2030, όλοι όσοι παρέχουν άμεσα αγαθά και υπηρεσίες στη Unilever θα έχουν τουλάχιστον μισθό ή εισόδημα επαρκούς διαβίωσης. Αυτό συμβαίνει ήδη για τους υπαλλήλους μας, και θέλουμε να εξασφαλίσουμε το ίδιο για περισσότερα άτομα πέραν του εργατικού μας δυναμικού, εστιάζοντας συγκεκριμένα στους πιο ευάλωτους εργαζόμενους στη μεταποίηση και τη γεωργία. Θα συνεργαστούμε με τους προμηθευτές μας, με άλλες επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και ΜΚΟ - μέσω αγοραστικών πρακτικών, συνεργασιών και ευαισθητοποίησης - για να πετύχουμε συστημική αλλαγή και παγκόσμια υιοθέτηση μισθών επαρκούς διαβίωσης.

Παράλληλα, μέχρι το 2025, θα βοηθήσουμε επίσης 5 εκατομμύρια μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) στην εφοδιαστική αλυσίδα μας να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους μέσω της πρόσβασης σε δεξιότητες, χρηματοδοτήσεις και τεχνολογία. Οι ΜμΕ με τις οποίες συνεργαζόμαστε είναι συχνά πωλητές λιανικής οι οποίοι διαχειρίζονται ανεξάρτητα καταστήματα, σημεία πώλησης και περίπτερα ή μικροεπιχειρηματίες που πραγματοποιούν πωλήσεις στο δρόμο ή πόρτα - πόρτα. Θα τους προσφέρουμε πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία, ένταξη σε οικονομικά σχήματα και υπηρεσίες, καθώς και σε δημόσια-ιδιωτικά μοντέλα που υποστηρίζουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα, που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν την επιχείρησή τους και να αυξήσουν το εισόδημά τους.

Δημιουργώντας ευκαιρίες μέσω της συμπερίληψης

Εκτός από τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου μέσω της οικονομικής ένταξης, είναι επίσης σημαντικό να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες για ομάδες και κοινότητες που υπο-εκπροσωπούνται- τόσο εντός όσο και εκτός της επιχείρησής μας. Η διαφορετικότητα στο χώρο εργασίας οδηγεί άμεσα σε βελτιωμένη οικονομική απόδοση καθώς έχει την ικανότητα να προάγει την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την ενσυναίσθηση.

Εντός της εταιρείας, θα επιτύχουμε μια κουλτούρα ισότητας, μέσα από προοδευτικές πολιτικές και πρακτικές που εξαλείφουν διακρίσεις και προκαταλήψεις. Είμαστε περήφανοι που έχουμε ήδη επιτύχει ισορροπία μεταξύ των φύλων στις διοικητικές μας ομάδες σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ γνωρίζουμε ότι χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά - για τις γυναίκες και για άλλους ανθρώπους. Υιοθετούμε μια νέα ακριβοδίκαιη στρατηγική για την ισότητα και τη διαφορετικότητα, καταργούμε τα εμπόδια και τις προκαταλήψεις στις προσλήψεις, καθιερώνουμε την ηγετική ανάληψη ευθυνών με σκοπό την υποστήριξη όλων των υπαλλήλων μας ώστε να διαπρέψουν στους ρόλους τους στοχεύοντας στη δημιουργία ενός εργατικού δυναμικού αντιπροσωπευτικού του πληθυσμού της εκάστοτε χώρας όπου δραστηριοποιούμαστε.

Το έργο μας να ενισχύσουμε τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη θα επεκταθεί περαιτέρω μέσω της δέσμευσής μας να δαπανήσουμε 2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε διάφορους προμηθευτές, έως το 2025. Αυτοί οι προμηθευτές θα αφορούν σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ιδιοκτήτες ή επικεφαλής των οποίων είναι γυναίκες, εκπροσωπούνται από φυλετικές και εθνικές ομάδες, άτομα με αναπηρίες και άτομα από την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Εκτός από την οικονομική ενίσχυση, θα υποστηρίξουμε αυτές τις επιχειρήσεις με ένα νέο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Προμηθευτών που θα παρέχει πρόσβαση σε δεξιότητες, χρηματοδότηση και ευκαιρίες δικτύωσης.

Θέλουμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη των μαρκών μας και τη θέση μας ως ο δεύτερος μεγαλύτερος διαφημιζόμενος στον κόσμο, για να ηγηθούμε της αλλαγής. Θα αυξήσουμε τον αριθμό των διαφημίσεων που περιλαμβάνουν άτομα από διαφορετικές ομάδες, τόσο στην οθόνη όσο και πίσω από την κάμερα. Θα βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση της εξάπλωσης των στερεοτύπων που διαιωνίζονται συχνά μέσω των διαφημίσεων και θα προωθήσουμε μια εκπροσώπηση των ανθρώπων χωρίς αποκλεισμούς.

Προετοιμασία των ανθρώπων για μελλοντική απασχόληση

Καθώς συνδράμουμε στη δημιουργία μιας πιο δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας, αναγνωρίζουμε ότι οι αλλαγές στον κόσμο της εργασίας θα επηρεάσουν τις προοπτικές απασχόλησης πολλών ανθρώπων. Πολλοί σύγχρονοι τρόποι εργασίας - ρόλος χώρος, ωράριο, δεξιότητες - εξελίσσονται ραγδαία. Έχουμε την ευθύνη να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα των υπαλλήλων μας, καθώς και άλλων ατόμων εκτός της επιχείρησής μας, προετοιμάζοντάς τους για τις κοινωνικές και τεχνολογικές αλλαγές οι οποίες συντελούνται.

Θα διασφαλίσουμε ότι, έως το 2025, όλοι οι υπάλληλοί μας θα επανεκπαιδευτούν ή θα αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους ώστε να είναι έτοιμοι για το μέλλον. Παρότι ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να προσφέρουμε μόνιμες, πλήρους απασχόλησης, σταθερές θέσεις εργασίας για μία ζωή, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι υπάλληλοί μας διαθέτουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να προστατεύσουν τα προς το ζην, είτε εντός είτε εκτός Unilever. Εκτός από την ανάπτυξη δεξιοτήτων, θα πρωτοπορήσουμε με νέα μοντέλα απασχόλησης και θα παράσχουμε στους ανθρώπους μας την επιλογή της ευέλικτης εργασίας, έως το 2030. Συνεργαζόμενοι με τα σωματεία και τους εκπροσώπους των εργαζομένων μας, θα αναπτύξουμε και θα δοκιμάσουμε νέους τρόπους εργασίας, για να προσφέρουμε ασφάλεια και ευελιξία. Αυτοί περιλαμβάνουν εναλλακτικές όπως ευέλικτες συμβάσεις εργασίας με παροχές όπως συνταξιοδοτικά προγράμματα ή τη δυνατότητα προσωρινής διακοπής εργασίας για σπουδές ή επανεκπαίδευση. Αυτό θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον, το οποίο εκτιμά τη διαφάνεια και την προσαρμοστικότητα, αυξάνει το ταλέντο και τις επιδόσεις και δομεί την ανθεκτικότητα.

Πέραν της επιχείρησής μας, έως το 2030, θα συμβάλλουμε στην ενίσχυση 10 εκατ. νέων με βασικές δεξιότητες που θα τους προετοιμάζουν για ευκαιρίες απασχόλησης. Επενδύοντας στο χτίσιμο δεξιοτήτων και παρέχοντας ευκαιρίες εργασιακής εμπειρίας στους νέους, θα τονώσουμε την ανάπτυξη και θα επιταχύνουμε τις ψηφιακές δυνατότητες, επενδύοντας στην εξειδίκευση και αυξάνοντας την παραγωγικότητα. Δημιουργούμε συνέργειες με το LevelUp - μια πλατφόρμα απασχόλησης για νέους - για την παροχή one-stop shop για τους νέους, όπου θα ανακαλύπτουν το δικό τους όραμα, θα αποκτούν πρόσβαση στην εκπαίδευση, τον εθελοντισμό και την εργασιακή εμπειρία. Θα ενισχύσουμε επίσης τα προγράμματα μαθητευόμενών μας σε όλο τον κόσμο και θα συνεργαστούμε με τους προμηθευτές και τους αντιπροσώπους μας, ώστε να χτίσουμε επαγγελματικές δεξιότητες και να μοιραστούμε ευκαιρίες εργασίας, για να συμβάλλουμε στην αύξηση της απασχόλησης των νέων.

Επάνω