Toggle Αναζήτηση

  1. Home
  2. Αειφορία

Αειφορία

Στη Unilever πιστεύουμε ότι η επιχειρηματική ανάπτυξη δεν θα πρέπει να επιβαρύνει την κοινωνία και το περιβάλλον. Αυτός είναι ο λόγος που μας έκανε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο επιχειρούμε και είναι ο λόγος για τον οποίο θέλουμε να συμβάλλουμε στην αλλαγή, γενικά, της έννοιας του επιχειρείν.

Το επιχειρηματικό μοντέλο που εφαρμόζουμε και στο οποίο πιστεύουμε, δίνει ώθηση σε σταθερή, κερδοφόρα, ανταγωνιστική και, κυρίως υπεύθυνη, ανάπτυξη. 

Μ’ αυτούς τους στόχους, το 2010, δημιουργήσαμε το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για την Αειφορία της Unilever (Unilever Sustainable Living Plan- USLP), το οποίο παραμένει και σήμερα στην καρδιά των δραστηριοτήτων μας.

Σκοπός του είναι να προωθήσει την ανάπτυξη μέσα από μάρκες «με σκοπό», που αφήνουν θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και στο περιβάλλον και δημιουργούν αξία, μειώνοντας παράλληλα το κόστος στο φάσμα της παραγωγής και βοηθώντας μας να οικοδομήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης τόσο με τους καταναλωτές όσο και με όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες και συμ-μετόχους μας.

Έχουμε ήδη πετύχει ή βρισκόμαστε σε πορεία να επιτύχουμε πάνω από το 80% των στόχων μας, οι οποίοι πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, εστιάζοντας στη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας, στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στη βελτίωση του επιπέδου ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων σ’ όλο τον κόσμο.

Ανακαλύψτε πώς το Σχέδιό μας δημιουργεί αξία

Το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για την Αειφορία έχει τρεις βασικούς στόχους:

  1. Έως το 2020 να έχουμε βοηθήσει περισσότερα από 1 δισεκατομμύρια άτομα με δράσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας τους.
  2. Έως το 2030 να μειώσουμε στο ήμισυ το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγής και χρήσης των προϊόντων μας.
  3. Έως το 2020 να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε το επίπεδο ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο.

Και, όλα τα παραπάνω, αναπτύσσοντας παράλληλα την επιχειρηματική δραστηριότητά μας.
Έτσι, παράγουμε αξία τόσο για την επιχείρησή μας όσο και για την κοινωνία.

Περισσότερη ανάπτυξη

Deodorant factory worker

Σύμφωνα με έρευνες, οι καταναλωτές επιλέγουν συνειδητά να αγοράζουν προϊόντα που πιστεύουν ότι είναι ωφέλιμα για την κοινωνία και το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό αναπτύσσουμε τις δικές μας «μάρκες αειφορίας».

Διαθέτουμε πλέον 18 τέτοιες μάρκες βιώσιμης ανάπτυξης, όπως τα Dove, Lipton και Hellmann’s, που έχουν σαφή σκοπό σε ό, τι αφορά στα κοινωνικά ή περιβαλλοντικά ζητήματα και συνεισφέρουν στο Σχέδιο Δράσης της Unilever για την Αειφορία- USLP. Οι μάρκες αυτές αναπτύσσονται κατά 50% ταχύτερα από τις υπόλοιπες δραστηριότητές μας ενώ, το 2016, συνέβαλαν στο 60% της συνολικής ανάπτυξης της Unilever.

Χαμηλότερο κόστος

Chinese factory worker

Μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας, πρώτων υλών και φυσικών πόρων, δημιουργούμε αποδοτικές δράσεις και μειώνουμε το κόστος, περιορίζοντας παράλληλα την έκθεσή μας στην αστάθεια των τιμών. 

Συνολικά, από το 2008, καταφέραμε να εξοικονομήσουμε περισσότερα από 700 εκατομμύρια ευρώ, μέσω μέτρων οικολογικής αποδοτικότητας στα εργοστάσιά μας.

Λιγότερα ρίσκα

Οι αειφόρες πρακτικές μας, εξασφαλίζουν ότι, μελλοντικά, η εφοδιαστική αλυσίδα μας θα είναι θωρακισμένη έναντι κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και την προμήθεια των πρώτων υλών.

 Ήδη, το 2016, το 51% των αγροτικών πρώτων υλών μας προήλθε από βιώσιμες πηγές.

Περισσότερη εμπιστοσύνη

Με την αειφορία στον πυρήνα του επιχειρηματικού μοντέλου μας, μπορούμε να επικεντρωνόμαστε στις ανάγκες των καταναλωτών και, παράλληλα, να την αξιοποιούμε ως παράγοντα που ενισχύει τις σχέσεις με τους συνεργάτες μας.

Το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για την Αειφορία της Unilever εμπνέει και τους εργαζομένους της εταιρείας. Εξακολουθούμε να είμαστε Προτιμώμενος Εργοδότης για νέους αποφοίτους στον ταχέως αναπτυσσόμενο και μεταβαλλόμενο τομέα των καταναλωτικών αγαθών, σε 34 χώρες.

Βιώσιμη ανάπτυξη – η μεγαλύτερη ευκαιρία της εποχής μας


Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, σχεδόν 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν ακόμα σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Ένας στους εννέα υποσιτίζεται. Πολλές περιοχές αντιμετωπίζουν καταστάσεις πολιτικής αβεβαιότητας και κοινωνικών αναταραχών, ενώ παράλληλα εξαντλούμε τους φυσικούς πόρους του πλανήτη μας.

Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικές προκλήσεις. Αν επιλέξουμε να τις αντιμετωπίσουμε, θα προκύψουν τεράστιες ευκαιρίες για την ανάπτυξη και ευημερία, τόσο των ανθρώπων όσο και των επιχειρήσεων.

Τον Σεπτέμβριο του 2015 συμφωνήθηκαν και θεσπίστηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη 17 Παγκόσμιοι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDGs) – δηλαδή, μια παγκόσμια λίστα στόχων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, της αδικίας και της ανισότητας, και τον οριστικό τερματισμό της φτώχειας. Οι επιχειρήσεις διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των στόχων αυτών και θα συνεχίσουν να αποτελούν καίριο παράγοντα για την επίτευξή τους.

Οι SDGs προσφέρουν στις επιχειρήσεις μια ανεπανάληπτη ευκαιρία καθώς -σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής Επιχειρήσεων και Βιώσιμης Ανάπτυξης- η διαδικασία για την επίτευξή τους μπορεί να ξεκλειδώσει οικονομική ανάπτυξη ύψους έως και 12 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ και να δημιουργήσει 380 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει ομαδική εργασία

Πέρα από το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για την Αειφορία, χρησιμοποιούμε το μέγεθος και την κλίμακα των δραστηριοτήτων μας, την επιρροή και τους πόρους μας για να επιφέρουμε ουσιαστική διαφορά σε πολλά σημαντικά ζητήματα. Όμως, γνωρίζουμε καλά ότι αυτό είναι εφικτό μόνο όταν συνεργαζόμαστε με άλλες επιχειρήσεις, με την κοινωνία των πολιτών, με κυβερνήσεις και άλλους φορείς. Η συλλογική δράση είναι το πιο ισχυρό εργαλείο που έχουμε για να ωθήσουμε θετική αλλαγή.

Εξάλειψη της αποψίλωσης των δασών

Worker surveys jungle site

Μαζί με άλλους παράγοντες του κλάδου μας, έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να πετύχουμε, έως το 2020, μηδενικό καθαρό ισοζύγιο σε ό, τι αφορά στην αποψίλωση των δασών, η οποία σχετίζεται με τέσσερις τύπους εμπορικών αγαθών– το φοινικέλαιο, τη σόγια, το χαρτί και το χαρτόνι, καθώς και το μοσχαρίσιο κρέας.

Στην Ινδονησία, το 40% της παραγωγής φοινικέλαιου προέρχεται από μικροκαλλιεργητές. Μέσω της συνεργασίας με την επαρχιακή κυβέρνηση του κεντρικού Kalimantan, την περιφερειακή κυβέρνηση του Kotawaringin Barat και του Yayasan Penelitian Inovasi Bumi (INOBU), έχουμε ξεκινήσει να συνεργαζόμαστε με 600 ανεξάρτητους αγρότες που καλλιεργούν 1.400 εκτάρια γης με τις οδηγίες μας, προκειμένου να λάβουν πιστοποίηση για τις καλλιέργειές τους. Θα εφαρμόσουμε αντίστοιχες μεθόδους ανά χωριό για να επιτύχουμε βιώσιμη παραγωγή φοινικέλαιου, βελτιώνοντας παράλληλα το βιοτικό επίπεδο των αγροτών και προστατεύοντας τα δάση.

Ενσωμάτωση της βιώσιμης γεωργίας στις δραστηριότητές μας

Farmer checking tomato crop

Ως ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές προϊόντων καλλιέργειας, όπως το τσάι, το φοινικέλαιο και τα λαχανικά, δημιουργούμε συνεργασίες προκειμένου να συμβάλλουμε στον τερματισμό της πείνας, να επιτύχουμε επισιτιστική επάρκεια και να βελτιώσουμε τη διατροφή.

Στο πλαίσιο αυτό ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα διατροφής, με την ονομασία Σπόροι Ευημερίας (Seeds of Prosperity), σε συνεργασία με την Παγκόσμια Συμμαχία για τη Βελτίωση της Διατροφής (GAIN) και την Πρωτοβουλία Βιώσιμου Εμπορίου (IDH). Εστιάζοντας στις εφοδιαστικές αλυσίδες εμπορευμάτων, το πρόγραμμα προάγει τη σημασία των θρεπτικών τροφίμων, της διατροφικής ποικιλίας και του πλυσίματος των χεριών με σαπούνι. Στις οικογένειες δίνονται επίσης τα μέσα για να καλλιεργήσουν τα δικά τους λαχανικά. Ένα τέτοιο επιτυχημένο πιλοτικό πρόγραμμα ωφέλησε 2.600 αγρότες στο Ταμίλ Ναντού της Ινδίας και τώρα θα επεκταθεί ώστε να ωφελήσει άλλα 300.000 άτομα.

Καθαρό νερό και αποχέτευση

Indian children washing their hands

Φιλοδοξία μας είναι να αποκτήσουν όλοι οι άνθρωποι πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό, αποχέτευση και υγιεινή. Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων σε συνεργασία με άλλους φορείς, μπορεί να επιτύχει ουσιαστικά αποτελέσματα για την καταπολέμηση ασθενειών που στοιχίζουν ζωές.

Δεδομένου ότι ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε καθαρή, ασφαλή τουαλέτα, το Domestos και οι συνεργάτες του εφαρμόζουν το πρόγραμμα Domestos Toilet Academies (DTAs). Στο πλαίσιο του προγράμματος τοπικοί επιχειρηματίες εκπαιδεύονται ώστε να προμηθεύουν, να εγκαθιστούν και να συντηρούν υγιεινές τουαλέτες και να επιμορφώνουν τις τοπικές κοινότητες σχετικά με τη σημασία της υγιεινής. Με τη βοήθεια των εταίρων μας, από το 2014, έχουν εκπαιδευτεί περισσότεροι από 500 επιχειρηματίες ενώ έχουν παραγγελθεί περισσότερες από 116.000 τουαλέτες για να ωφελήσουν περίπου 619.000 άτομα στην Ινδία και το Βιετνάμ.

Ευκαιρίες για γυναίκες

Shakthi woman talking

Ο ρόλος των γυναικών στη βιώσιμη ανάπτυξη, τόσο ως εταίρων για την αλλαγή όσο και ως ωφελούμενων, είναι καθοριστικός. Η απελευθέρωση του οικονομικού και κοινωνικού δυναμικού των γυναικών θα μπορούσε να προσθέσει, έως το 2025, 28 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στο παγκόσμιο ετήσιο ΑΕΠ.

Σε συνεργασία με την TechnoServe, δημιουργήσαμε δέκα Κέντρα Νερού Sunlight για να παρέχουμε καθαρό και (οικονομικά) προσιτό νερό σε κοινότητες στη Νιγηρία. Τα Κέντρα προσφέρουν στις γυναίκες που τα διαχειρίζονται επιχειρηματικές δεξιότητες και μισθό. Στόχος είναι να δημιουργηθούν 1.000 τέτοια κέντρα, που μεταφράζονται σε επιχειρηματικές ευκαιρίες ύψους έως και 20 εκατομμυρίων ευρώ για τη Unilever.

Ένα καλύτερο μέλλον

Δεν υποτιμούμε το μέγεθος των προκλήσεων, αλλά είμαστε αισιόδοξοι. Σε συνδυασμό με τα στοιχεία της δικής μας ανάπτυξης, έχουμε την αδιάσειστη πεποίθηση ότι δεν βρισκόμαστε μόνο στη σωστή πορεία, αλλά στη μοναδική πορεία προς μια σταθερή, κερδοφόρα, ανταγωνιστική και υπεύθυνη ανάπτυξη. Μας περιμένει ένα καλύτερο μέλλον.

Πίσω στην κορυφή