Αειφορία

Μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο του επιχειρείν

Ανακαλύψτε τι μας παρακινεί και ποιοι είναι οι στόχοι μας

Η Unilever, από την ίδρυσή της, ήταν πάντα μια εταιρεία «με σκοπό». Σήμερα, ο σκοπός μας είναι απλός και ξεκάθαρος: – να κάνουμε την αειφορία καθημερινό τρόπο ζωής.

Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματική ανάπτυξη δεν πρέπει να συντελείται σε βάρος των κοινωνιών, των ανθρώπων και του πλανήτη. Αυτός είναι και ο λόγος που αλλάζουμε τις επιχειρηματικές μας πρακτικές και ο λόγος που θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο του επιχειρείν.

Το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για την Αειφορία της Unilever (USLP) σηματοδοτεί τη φιλόδοξη προσπάθειά μας να φέρουμε την αλλαγή στην εταιρεία μας. Από το 2010 που εγκαινιάστηκε, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αειφόρο ανάπτυξη μέσα από τις μάρκες «με σκοπό» της εταιρείας, μειώνοντας το κόστος, περιορίζοντας το ρίσκο και συμβάλλοντας στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης.

Το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για την Αειφορία της Unilever

Το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για την Αειφορία της Unilever αποσκοπεί στην αποσύνδεση της επιχειρηματικής μας ανάπτυξης από το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, αυξάνοντας ταυτόχρονα τον θετικό, κοινωνικό μας αντίκτυπο. Το Σχέδιό μας θέτει τρεις μεγάλους στόχους, η επίτευξη των οποίων στηρίζεται σε εννέα δεσμεύσεις, αλλά και επιμέρους στόχους που καλύπτουν όλο το φάσμα των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών μας επιδόσεων σε ολόκληρη την αξιακή μας αλυσίδα. Θα συνεχίσουμε να αναζητούμε συνεργασίες, εστιάζοντας στους τομείς εκείνους όπου μπορούμε να επιφέρουμε τις μεγαλύτερες αλλαγές, και να υποστηρίζουμε τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Έχουμε τρεις μεγάλους στόχους

Βελτίωση της υγείας
και της ευημερίας
για περισσότερους από

1 δις ανθρώπους

Έως το 2020 θα βοηθήσουμε περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους, ώστε να αναλάβουν δράση για τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας τους

UN Sustainability Development Plan

Αναλαμβάνουμε δράση για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών


Έως το 2020 θα βοηθήσουμε περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους να βελτιώσουν την υγεία και την υγιεινή τους. Έτσι θα συμβάλουμε στην μείωση των περιστατικών θανατηφόρων ασθενειών, όπως η διάρροια.

1,24 δισεκατ. άνθρωποι ωφελήθηκαν μέχρι τα τέλη του 2018 (653 εκατομμύρια† μέσω επιτόπιων προγραμμάτων και 587 εκατομμύρια μέσω τηλεοπτικών διαφημίσεων για το πλύσιμο των χεριών)

 • Μείωση των διαρροϊκών και αναπνευστικών νόσων με το συστηματικό πλύσιμο των χεριών

 • Παροχή ασφαλούς, πόσιμου νερού

 • Βελτίωση της πρόσβασης σε δίκτυα αποχέτευσης

 • Βελτίωση της στοματικής υγείας

 • Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης

 • Βοήθεια για την επούλωση δερματικών βλαβών

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την υγεία και την υγιεινή

Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για τη βελτίωση της γεύσης και της διατροφικής ποιότητας όλων των προϊόντων μας. Η πλειοψηφία των προϊόντων μας πληρούν ή υπερβαίνουν τα κριτήρια βάσει των εθνικών διατροφικών συστάσεων. Η δέσμευσή μας όμως δεν σταματά εκεί: έως το 2020, θα διπλασιάσουμε την αναλογία των προϊόντων του χαρτοφυλακίου μας που πληρούν τα υψηλότερα διατροφικά πρότυπα, με βάση τις διεθνώς αναγνωρισμένες διατροφικές κατευθυντήριες οδηγίες. Έτσι θα βοηθήσουμε εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους να ακολουθήσουν μια πιο υγιεινή διατροφή.

48% των προϊόντων του χαρτοφυλακίου μας βάσει όγκου πληρούσαν το 2018 τα υψηλότερα διατροφικά πρότυπα

 • Μείωση της περιεκτικότητας σε αλάτι
Κορεσμένα λιπαρά:
 • Μείωση της περιεκτικότητας σε κορεσμένα λιπαρά

 • Αύξηση των απαραίτητων λιπαρών οξέων

 • Μείωση των κορεσμένων λιπαρών σε περισσότερα προϊόντα
 • Αφαίρεση trans λιπαρών οξέων
 • Μείωση της περιεκτικότητας σε σάκχαρα
Μείωση των θερμίδων:
 • Στα παιδικά παγωτά
 • Σε περισσότερα προϊόντα παγωτού
 • Ενημέρωση για την υγιεινή διατροφή

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη βελτίωση της διατροφής

Μείωση του
περιβαλλοντικού
αντίκτυπου

στο μισό

Έως το 2030, στόχος μας είναι να μειώσουμε στο μισό το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγής και χρήσης των προϊόντων μας, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας ανάπτυξης.*

UN Sustainability Development Plan

Αναλαμβάνουμε δράση για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

Ο κύκλος ζωής των προϊόντων μας:

Μείωση στο μισό έως το 2030 των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) από τα προϊόντα μας σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους.

Η συνεισφορά των προϊόντων μας στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά μονάδα κατανάλωσης έχει αυξηθεί κατά 6% περίπου από το 2010*

Η παραγωγή μας:

Έως το 2020, οι εκπομπές CO2 από τη λειτουργία των εργοστασίων μας θα είναι στα επίπεδα του 2008 ή κάτω από αυτά, παρά τους σημαντικά υψηλότερους όγκους παραγωγής.

-52% μείωση των εκπομπών CO2 ανά τόνο παραγωγής στα εργοστάσιά μας από το 2008

Επίτευξη θετικού ισοζυγίου άνθρακα στην παραγωγή:
 • Χρήση αποκλειστικά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

 • Χρήση δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές

 • Εξάλειψη του άνθρακα από το ενεργειακό μείγμα

 • Διάθεση της πλεονάζουσας ενέργειας στις τοπικές κοινότητες

Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από το πλύσιμο των ρούχων:
 • Αλλαγή της σύνθεσης
 • Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές

 • Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την ψύξη
 • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα γραφεία μας
 • Μείωση των μετακινήσεων των εργαζομένων
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα αέρια του θερμοκηπίου

Η χρήση των προϊόντων μας:

Μείωση στο μισό έως το 2020 της κατανάλωσης νερού κατά τη χρήση των προϊόντων μας.+

Η κατανάλωση νερού κατά τη χρήση των προϊόντων μας ανά μονάδα κατανάλωσης έχει μειωθεί κατά 2% περίπου από το 2010*

Η παραγωγή μας:

Έως το 2020, η υδροληψία από το παγκόσμιο δίκτυο των εργοστασίων μας θα είναι στα επίπεδα του 2008 ή κάτω από αυτά, παρά τους σημαντικά υψηλότερους όγκους παραγωγής.

-44% μείωση της υδροληψίας ανά τόνο παραγωγής στα εργοστάσιά μας από το 2008

Μείωση της κατανάλωσης νερού στη διαδικασία πλύσης:
 • Προϊόντα που καταναλώνουν λιγότερο νερό

 • Μείωση της κατανάλωσης νερού στη γεωργία

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την κατανάλωση νερού

Τα προϊόντα μας:

Μείωση στο μισό έως το 2020 των αποβλήτων από την απόρριψη των προϊόντων μας.+

Τα παραγόμενα απόβλητα από τη χρήση των προϊόντων μας ανά μονάδα κατανάλωσης έχουν μειωθεί περίπου κατά 31% από το 2010*

Η παραγωγή μας:

Έως το 2020, τα συνολικά απόβλητα προς διάθεση θα είναι στα επίπεδα του 2008 ή κάτω από αυτά, παρά τους σημαντικά υψηλότερους όγκους παραγωγής.

-97% μείωση των συνολικών αποβλήτων ανά τόνο παραγωγής από το 2008

Μείωση των αποβλήτων της παραγωγής:
 • Μηδενικά μη επικίνδυνα απόβλητα σε χώρους υγειονομικής ταφής
 • Επαναχρησιµοποιήσιµες, ανακυκλώσιµες ή λιπασματοποιήσιμες πλαστικές συσκευασίες

 • Μείωση των υλικών συσκευασίας

Ανακύκλωση συσκευασιών:
 • Αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης και ανάκτησης

 • Αύξηση των ανακυκλωμένων πρώτων υλών

 • Διαχείριση των αποβλήτων από τα σακουλάκια συσκευασιών

 • Εξάλειψη της χρήσης PVC

Μείωση των αποβλήτων γραφείου:
 • Ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση

 • Μείωση της κατανάλωσης χαρτιού

 • Κατάργηση του χαρτιού στις λειτουργίες γραφείου

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα απόβλητα και τις συσκευασίες

Έως το 2020 θα προμηθευόμαστε το 100% των αγροτικών πρώτων υλών μας από αειφόρους πηγές.

56% των αγροτικών πρώτων υλών μας προέρχονταν από αειφόρους πηγές μέχρι και τα τέλη του 2018

 • Φοινικέλαιο αειφόρου γεωργίας

 • Χαρτί και χαρτόνι

 • Σπόροι και λάδι σόγιας

 • Τσάι

 • Φρούτα

 • Λαχανικά

 • Κακάο

 • Ζάχαρη

 • Ηλιέλαιο

 • Κραμβέλαιο

 • Γαλακτοκομικά 

 • Ben & Jerry’s δίκαιου εμπορίου

 • Αυγά εκτός κλωβοστοιχίας

 • Αύξηση του ποσοστού προμήθειας των αναλωσίμων γραφείου από αειφόρους πηγές

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις αειφόρους πηγές προμήθειας

Ενίσχυση των
μέσων διαβίωσης
για

εκατομμύρια ανθρώπους

Έως το 2020 θα ενισχύσουμε τα μέσα διαβίωσης εκατομμυρίων ανθρώπων στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας ανάπτυξης.

UN Sustainability Development Plan

Αναλαμβάνουμε δράση για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών


Έως το 2020 θα προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις δραστηριότητές μας και στην ευρύτερη εφοδιαστική μας αλυσίδα.

61% των δαπανών στις προμήθειες πραγματοποιούνται μέσω προμηθευτών που πληρούν τις υποχρεωτικές απαιτήσεις της Πολιτικής Υπεύθυνης Προμήθειας που εφαρμόζουμε

Συνεχίσαμε να προωθούμε το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, εστιάζοντας σε 8 καίρια ζητήματα στην Έκθεσή μας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ο δείκτης Total Recordable Frequency Rate για την ασφάλεια βελτιώθηκε σε 0,69 ανά 1.000.000 ώρες εργασίας

 • Εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα 

 • Προέλευση του 100% των προμηθειών μας σύμφωνα με την Πολιτική Υπεύθυνης Προμήθειας της εταιρείας μας 

 • Δημιουργία πλαισίου για δίκαιες αμοιβές

 • Βελτίωση της υγείας, της διατροφής και της ευημερίας των εργαζομένων

 • Μείωση των τραυματισμών και των ατυχημάτων στον εργασιακό χώρο 

Μάθετε περισσότερα για την ίση μεταχείριση στην εργασία

Έως το 2020 θα συμβάλουμε στη χειραφέτηση 5 εκατομμυρίων γυναικών.

1,85 εκατ. γυναίκες απέκτησαν πρόσβαση σε πρωτοβουλίες που είχαν ως στόχο την προώθηση της ασφάλειάς τους, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και την επέκταση των προσφερόμενων ευκαιριών

 • Δημιουργία ισορροπημένης οργάνωσης με εκπροσώπηση και των δύο φύλων, κυρίως σε επίπεδο διοίκησης 

 • Προώθηση της ασφάλειας των γυναικών στις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε 

 • Καλύτερη πρόσβαση σε εκπαίδευση και προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων 

 • Διεύρυνση των ευκαιριών στο κανάλι της λιανικής πώλησης 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ευκαιρίες για τις γυναίκες

Έως το 2020 θα επηρεάσουμε θετικά τη ζωή 5,5 εκατομμυρίων ανθρώπων.

746.000 μικροκαλλιεργητές και 1,73 εκατομμύρια λιανοπωλητές μικρής κλίμακας απέκτησαν πρόσβαση σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη βελτίωση των γεωργικών τους πρακτικών ή στην αύξηση των εισοδημάτων τους

 • Βελτίωση των μέσων επιβίωσης των μικροκαλλιεργητών

 • Βελτίωση των εισοδημάτων λιανοπωλητών μικρής κλίμακας

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ανοικτή σε όλους επιχείρηση
Key
 • Επιτεύχθηκε

  This is the number of targets we have achieved

 • Δρομολογημένο

  This is the number of targets we are on track to achieve

 • Εκτός στόχου

  This is the number of targets we are currently not on track

 • %

  του στόχου επιτεύχθηκε

  This is the percentage of the target we are on track to achieve

* Οι περιβαλλοντικοί μας στόχοι εκφράζονται ανά «μονάδα κατανάλωσης». Αυτό αντιστοιχεί σε μία μεμονωμένη χρήση, δόση ή μερίδα προϊόντος.

+ Σε επτά χώρες με έλλειψη νερού που συγκεντρώνουν περίπου τον μισό πληθυσμό της γης.

Ανεξάρτητες μετρήσεις από την PwC

Δείτε την πρόοδο που έχουμε κάνει

1,24 δισ. άνθρωποι

Βοηθήσαμε πάνω από 1,24 δισεκατομμύρια ανθρώπους να βελτιώσουν την υγεία και την υγιεινή τους.

Πάνω από το μισό

Πάνω από τις μισές αγροτικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε, όπως φοινικέλαιο, χαρτί και τσάι, προέρχονται από αειφόρες καλλιέργειες.

100μύρια άνθρωποι

Ενισχύσαμε τα μέσα διαβίωσης εκατομμυρίων ανθρώπων, μέσα από πρωτοβουλίες όπως τα προγράμματα στήριξης των μικροκαλλιεργητών και των μικρής κλίμακας λιανοπωλητών.

Εδώ και καιρό γνωρίζουμε ότι ανάπτυξη και αειφορία δεν είναι ασυμβίβαστες έννοιες. Κάθε χρόνο, συγκεντρώνουμε περισσότερα στοιχεία που αποδεικνύουν τα οφέλη του Παγκόσμιου Σχεδίου Δράσης για την Αειφορία της Unilever τόσο για την ίδια την επιχείρηση όσο και για την κοινωνία και το περιβάλλον.

Περισσότερη ανάπτυξη

Shopping trolly
26

αειφόρες μάρκες

Σύμφωνα με δικές μας έρευνες, πάνω από τους μισούς καταναλωτές αγοράζουν ήδη ή επιθυμούν να αγοράσουν προϊόντα ωφέλιμα για την κοινωνία και το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, δημιουργήσαμε αειφόρες μάρκες, με σαφή σκοπό να ανταποκριθούν σε κοινωνικά ή περιβαλλοντικά ζητήματα, οι οποίες συνεισφέρουν στο Σχέδιο Δράσης για την Αειφορία της Unilever.

Σήμερα, διαθέτουμε 26 αειφόρες μάρκες, μεταξύ των οποίων οι Dove, Lipton, Hellmann’s και Seventh Generation. Οι μάρκες αυτές ξεπερνούν διαρκώς το μέσο ρυθμό ανάπτυξης της Unilever.

Χαμηλότερο κόστος

diffrent currency
€600 εκατ.

είναι η ενεργειακή εξοικονόμηση που επιτύχαμε μέσω μέτρων οικο-αποδοτικότητας από το 2018

Περιορίζοντας τη σπατάλη και μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας, πρώτων υλών και φυσικών πόρων, βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητα και μειώνουμε το κόστος, περιορίζοντας παράλληλα την έκθεσή μας στην αστάθεια των τιμών.

Οι βελτιώσεις στον τομέα της οικο-αποδοτικότητας απέφεραν σωρευμένη ενεργειακή εξοικονόμηση άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ από το 2008.

Λιγότερα ρίσκα

Farmer with spade
56%

των αγροτικών πρώτων υλών μας προέρχονται από αειφόρες πηγές

Οι αειφόρες πρακτικές μας εξασφαλίζουν ότι, μελλοντικά, η εφοδιαστική αλυσίδα μας θα είναι θωρακισμένη έναντι κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και την προμήθεια των πρώτων υλών.

Μέχρι το τέλος του 2018, το 56% των αγροτικών πρώτων υλών μας προερχόταν από αειφόρες πηγές.

Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη

Shaking hands
50

Νούμερο ένα προτιμώμενος εργοδότης σε περίπου 50 χώρες

Με την αειφορία στον πυρήνα του επιχειρηματικού μας μοντέλου, μπορούμε να επικεντρωνόμαστε στις ανάγκες των καταναλωτών και, παράλληλα, να την αξιοποιούμε ως παράγοντα ενίσχυσης των σχέσεων με τους συνεργάτες μας.

Είμαστε ο νούμερο ένα προτιμώμενος εργοδότης σε περίπου 50 χώρες στον τομέα των ταχέως κινούμενων καταναλωτικών προϊόντων (FMCG).


Βλέπουμε αποτελέσματα και αντλούμε χρήσιμα διδάγματα

Free to be myself

Είδαμε μερικά σπουδαία αποτελέσματα από την υλοποίηση του Παγκοσμίου Σχεδίου Δράσης μας για την Αειφορία. Ξέρουμε ότι συνεισφέρει στην επιχειρηματική ανάπτυξη γιατί βλέπουμε τους καταναλωτές να επιλέγουν τις μάρκες μας «με σκοπό» – όπως Dove, Hellmann’s, Ben & Jerry’s και Omo.

Επίσης, μάθαμε πολλά σχετικά με το τί αποδίδει και τί όχι και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αλλαγές ώστε να μπουν τα πράγματα στη σωστή τροχιά. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις μας είναι η δυνατότητα να γίνουμε ρυθμιστές της αλλαγής εκτός του περιβάλλοντος της επιχείρησής μας, εκεί όπου δεν έχουμε τον άμεσο έλεγχο.

Αναζητούμε διαρκώς νέες ιδέες και τρόπους για να επηρεάσουμε την ευρύτερη εφοδιαστική μας αλυσίδα. Ξέρουμε ότι οι συνεργασίες δίνουν τις λύσεις όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με προκλήσεις στον τομέα της αειφορίας και εκεί θα επικεντρωθούμε ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια.

Ως επιχείρηση, έχουμε το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, προσαρμοζόμαστε και προχωράμε, ώστε να παραμένουμε πάντα πρωτοπόροι.

Αξιοποιούμε όσα μαθαίνουμε για να / εξελιχτούμε σε αυτό που θέλουμε να γίνουμε.

Μαζί, θα επαναπροσδορίσουμε την έννοια του επιχειρείν.

Είστε μαζί μας;

Πίσω στην κορυφή

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Θέλουμε να είμαστε πάντα σε επαφή με όλους όσους ενδιαφέρονται για ένα βιώσιμο μέλλον.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Επικοινωνήστε με την Unilever και τους ειδικούς μας ή βρείτε τους κατάλληλους ανθρώπους σε όλο τον κοσμο.

Επικοινωνηστε μαζι μας