Κατανάλωση νερού

Μειώσαμε στο μισό περίπου την κατανάλωση νερού στις παραγωγικές μας διαδικασίες σε σχέση με το 2010.

Ωστόσο, το 99% του υδατικού μας αποτυπώματος προέρχεται από τη χρήση των προϊόντων μας από τους καταναλωτές – το οποίο δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να μειώσουμε.

Προσπαθούμε όμως. Δημιουργούμε προϊόντα που απαιτούν μικρότερη κατανάλωση νερού, ώστε να συμβάλλουμε στην εξοικονόμηση αυτού του πολύτιμου πόρου.

Ευκαιρίες για τις γυναίκες

Επιτύχαμε την ίση εκπροσώπηση των δύο φύλων στη διοίκηση της εταιρείας σε όλο τον κόσμο, με το ποσοστό των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις να ανέρχεται σε 51% από 38% που ήταν το 2010.

Υποστηρίξαμε 2,34 εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να διευρύνουν το πεδίο των ευκαιριών τους.

Και βελτιώσαμε την ασφάλεια των γυναικών στις φυτείες τσαγιού.

Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

Σήμερα, οι παραγωγικές μας μονάδες σε όλο τον κόσμο λειτουργούν με ενέργεια που προέρχεται 100% από ανανεώσιμες πηγές.

Επιτύχαμε 65% μείωση στις εκπομπές CO2 από τη λειτουργία των εργοστασίων μας σε σχέση με το 2008, ωστόσο, τα δύο τρίτα περίπου των εκπομπών κύκλου ζωής των προϊόντων μας προκαλούνται από την ενέργεια που καταναλώνουν οι καταναλωτές στα σπίτια τους.

Υποεκτιμήσαμε πόσο δύσκολο είναι να αλλάξει η συμπεριφορά των καταναλωτών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά συνεχίζουμε την προσπάθεια μέσα από τα προϊόντα και τις συνεργασίες μας.

Ίση μεταχείριση στην εργασία

Κάνουμε σημαντικά βήματα για την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε όλη την εμπορική μας δραστηριότητα και την εφοδιαστική μας αλυσίδα.

Ήδη πληρώνουμε μισθούς αξιοπρεπούς διαβίωσης στους εργαζόμενους στις περισσότερες περιοχές, βάσει του Πλαισίου για Δίκαιες Αμοιβές της εταιρείας μας.

Μια ανοικτή σε όλους επιχείρηση

Από το 2010 βοηθήσαμε 1,8 εκατομμύρια λιανοπωλητές μικρής κλίμακας σε όλο τον κόσμο να αποκτήσουν πρόσβαση σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη βελτίωση του εισοδήματός τους.

Σήμερα επεκτείνουμε αυτή την προσπάθεια, βοηθώντας τους να αναπτύξουν προσαρμοστικότητα και να προετοιμαστούν για έναν ψηφιακό κόσμο μέσα από συνεργασίες που θα τους δώσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση και ασφάλιση.

Απόβλητα και συσκευασίες

Τα παραγόμενα απόβλητα από τη χρήση των προϊόντων μας ανά μονάδα κατανάλωσης έχουν μειωθεί κατά 32% από το 2010. Σημειώσαμε σημαντική πρόοδο στους τομείς που μπορούμε να ελέγξουμε, επιτυγχάνοντας μηδενικά απόβλητα σε χώρους υγειονομικής ταφής από όλα τα εργοστάσιά μας, καθώς και 96% μείωση των αποβλήτων προς διάθεση ανά τόνο παραγωγής.

Επίσης σημαντική πρόοδο σημειώνουμε ως προς τις δεσμεύσεις μας να διασφαλίσουμε ότι όλες οι πλαστικές συσκευασίες μας θα είναι πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμες, ανακυκλώσιμες ή λιπασματοποιήσιμες μέχρι το 2025 και να χρησιμοποιούμε στις συσκευασίες μας ανακυκλωμένα πλαστικά σε ποσοστό τουλάχιστον 25% μέχρι τότε.

Το 2019 δεσμευτήκαμε να μειώσουμε το πλαστικό που κατασκευάζεται για πρώτη χρήση (virgin plastic) στα προϊόντα μας και να συλλέξουμε μεγαλύτερη ποσότητα πλαστικού από αυτή που παράγουμε.

Αειφόροι πηγές προμήθειας

Από το 2010, αυξήσαμε το ποσοστό των αγροτικών πρώτων υλών μας που προέρχονται από αειφόρους πηγές από 14% σε 62% ενώ το 88% των 12 βασικών καλλιεργειών μας παράγονται με αειφόρους μεθόδους.

Σίγουρα έχουμε καταφέρει πολλά, έχουμε όμως ακόμη πολλή δουλειά.

Υγεία και υγιεινή

Βοηθήσαμε πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια ανθρώπους να βελτιώσουν την υγεία και την υγιεινή τους από το 2010. Αυτό σημαίνει ότι υπερβήκαμε τον αρχικό μας στόχο του 1 δισεκατομμυρίου. Δεν σταματάμε όμως εδώ.

Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια να βελτιώσουμε τις ζωές των ανθρώπων.

Διατροφή

Δέκα χρόνια πριν, θέσαμε ως στόχο να διπλασιάσουμε το ποσοστό του χαρτοφυλακίου μας που πληροί τα υψηλότερα διατροφικά πρότυπα διατροφής στο 60%. Μέχρι το 2019, είχαμε ήδη φτάσει στο 56% και προχωράμε σταθερά προς την επίτευξη του στόχου μας μέχρι το τέλος του 2020.

Λιγότερη ζάχαρη, λιγότερο αλάτι και κορεσμένα λιπαρά καθώς και λιγότερες θερμίδες, αλλά πάντα εύγευστο φαγητό.